Aktualności
Opublikowano: 2018-05-29

8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii w Katowicach

5 czerwca 2018 r. w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”.

Na konferencję zapraszają Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. Konferencja jest podzielona na dwa panele dyskusyjne, na których zostanie podjęta debata nt. roli, jaką zabytki noszące tytuł Pomnika Historii odgrywają w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym regionu.

Konferencja towarzyszy 8. Spotkaniu Opiekunów Pomników Historii, które stanowią forum wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą rozporządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii. Tradycją  jest, że spotkania zawsze odbywają się w miejscu uznanym za Pomnik Historii.

W tym roku wybór Katowic na miejsce spotkania organizowanego w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wiąże się ze szczególną rangą tego miasta w kontekście zbliżającej się rocznicy. Historia tego miejsca, jego charakter oraz najważniejsze zabytki, jak m.in. gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, zespół katedralny czy zespół architektury modernistycznej, są nieodłącznym następstwem wydarzeń po 1918 r.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki.

Program konferencji:

5 czerwca 2018 r.

Gmach Śląskiego Urzędu Województwa i Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice, Sala Sejmu Śląskiego

14.00 – 14.30

Wystąpienia powitalne:

 • Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

14.30 – 16.00

Panel I „Patriotyzm a dziedzictwo”

Moderator: dr Andrzej Krzystyniak – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. obchodów stulecia niepodległości,

 • Antoni Barciak – Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. Aneta Borowik – Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. Agnieszka Przybyła-Dumin – Muzeum Górnośląskie Park Etnograficzny
 • Zygmunt Woźniczka – Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

16.30 – 18.00

Panel II „Pomniki Historii – nasze wspólne dziedzictwo”

Moderator: Roman Marcinek – ekspert, Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie

 • dr Maciej Ambrosiewicz – Kierownik Muzeum Wigier,
 • Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa,
 • Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie,
 • Marta Sztwiertnia – Fundacja Chronić dobro,
 • dr hab. Michał Gronowski OSB – Kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Akredytacje do 4 czerwca 2018

Wstęp wolny

Biuro ds. Komunikacji NID

Dyskusja (0 komentarzy)