Aktualności
Konferencje
14 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-14

Abstrakty, networking, współpraca z wydawnictwami – szkolenia

Współpraca z wydawnictwami nie musi być czarną magią, podobnie jak pisanie abstraktów czy zawiązanie zawodowej sieci kontaktów. Na bezpłatne webinaria dotyczące tej tematyki zaprasza w kwietniu Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”. 

Na pierwszym kwietniowym szkoleniu (15 IV) jego uczestnicy dowiedzą się, jak napisać dobry abstrakt. Dominika Byczkowska-Owczarek podzieli się wiedzą dotyczącą przygotowania abstraktu tekstu naukowego według wytycznych wydawcy, a także efektywnego korzystania z abstraktów tekstów opublikowanych przez innych autorów. Omówiony zostanie cel tworzenia abstraktu jako autonomicznego tekstu. Biorący udział w webinarium otrzymają wskazówki, jak zawrzeć w abstrakcie informacje i pojęcia ułatwiające czytelnikom odnalezienie tekstu w bazach. W drugiej części, prowadzonej dla członków PolDoc, zaplanowano praktyczną pracą nad własnymi abstraktami.

Kolejna propozycja to szkolenie „Umowy z wydawnictwami i czasopismami naukowymi – na co naukowiec powinien zwrócić uwagę” (22 IV). Podczas spotkania prawnik Mariusz S. Kusion omówi kwestie prawa autorskiego, finansów i rozliczeń między autorem a wydawcą, dodatkowych elementów umowy, jak np. promocja twórcy i dzieła, najczęstszych błędów popełnianych w umowie z wydawcą. Oprócz krótkiej prezentacji będzie również możliwość zadawania pytań na żywo.

Ostatnie kwietniowe webinarium (28 IV) poświęcone będzie networkingowi, czyli sztuce nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych. Na warsztatach, prowadzonych przez Annę K. Jasińską, uczestnicy skupią się na stworzeniu sieci obecnych i potencjalnych kontaktów naukowych. Wspólnie wypracują zasady, które pomogą im uzyskać efekt synergii z innymi badaczami i ułatwią nawiązanie wartościowych kontaktów naukowych. Przygotowana zostanie także baza danych zawierająca nazwiska naukowców zajmujących się konkretnymi dziedzinami wraz z ich afiliacją uczelnianą i danymi kontaktowymi.

Zapisy na warsztaty i szkolenia są otwierane na około 2 tygodnie przed terminem danych zajęć. Szczegóły na stronie internetowej PolDoc. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale pierwszeństwo w zapisie mają członkowie PolDoc. Osoby niebędące członkami stowarzyszenia mogą uczestniczyć w jednym bezpłatnym (wybranym) szkoleniu lub webinarium, o ile wcześniej nie brały udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez PolDoc. Harmonogram szkoleń na cały letni semestr znajduje się pod adresem: http://poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/grafik-semestralny

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc” jest pierwszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wsparciem młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, bez względu na dyscyplinę naukową. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną online oraz w pięciu ośrodkach regionalnych: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Współpracując z trenerami nauki, szkoli m. in. z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji, transferu technologii i innowacji, zarządzania, pozyskiwania dofinansowań.

Od 2011 roku aktywnie wspiera rozwój karier młodych naukowców w Polsce i za granicą. Współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) i uczelniami, jak i instytucjami regionalnymi: urzędami marszałkowskimi, parkami technologicznymi, klastrami czy inkubatorami przedsiębiorczości. Promuje działalność środowisk doktoranckich oraz kół naukowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)