Aktualności
Konferencje
22 Lutego
Opublikowano: 2019-02-22

Akademia Innowacji dla Uczelni 2019

15 lutego 2019 roku w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia i przy udziale sześciu firm dostarczających nowoczesne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni, odbyła się druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni.

Konferencję uroczyście otworzyli profesorowie Łukasz Sułkowski (w imieniu PCG) oraz Jerzy Woźnicki (w imieniu Fundacji Rektorów Polskich i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). W sesji plenarnej zaprezentowali się przedstawiciele firmy Avista – Edyta Niemyjska oraz Dariusz Dąbek, którzy omówili praktyczne aspekty wydatkowania środków w ramach projektów w działaniu PO WER 3.5. Po nich głos zabrał Piotr Ogonowski, ekspert ds. Transformacji Organizacji i Zarządzania Projektami, który dokonał przeglądu skutecznych metod zarządzania projektami w otoczeniu uczelnianym.

Główną część Akademii Innowacji stanowiły prezentacje innowacyjnych rozwiązań informatycznych oferowanych przez krajowych i zagranicznych dostawców usług dla uczelni. Prezentacje odbywały się w dwóch ścieżkach tematycznych: Manage & Administer poświęconej rozwiązaniom administracyjno-zarządczym oraz Teach & Learn, w której pokazano narzędzia wspierające kształcenie studentów.

Prezentacje konferencyjne: https://pcgacademia.pl/aktualno%C5%9Bci/akademia-innowacji-dla-uczelni-2019/ 

 

    

Dyskusja (0 komentarzy)