Aktualności
Konferencje
02 Listopada
Opublikowano: 2022-11-02

Akademickie prawo zatrudnienia

W dniach 5–7 grudnia w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akademickie prawo zatrudnienia”. Jej organizatorem jest Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Celem wydarzenia jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wdrażaniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian, zarówno tych już obowiązujących, jak i dopiero projektowanych. Tematyka konferencji dotyczy m.in. autonomicznych źródeł prawa pracy, stosunku pracy z nauczycielem akademickim, ale również zatrudnienia cudzoziemców, ochrony praw autorskich czy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Adresatami konferencji są osoby odpowiedzialne za sprawy pracownicze, w szczególności kierownicy i pracownicy działów kadr, ale również prawnicy odpowiedzialni za obsługę prawną i inni, którzy mają do czynienia zawodowo z prawem pracy.

Pierwszego dnia omówiona zostanie rola autonomicznych źródeł prawa pracy oraz polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa w szkole wyższej. Ponadto zaplanowano wystąpienia i dyskusje wokół dokumentacji pracowniczej i ochrony danych osobowych w szkole wyższej, podstaw nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim oraz okresowej oceny nauczyciela akademickiego.

Nazajutrz poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy osób zatrudnionych w uczelniach czy ustanie stosunku pracy pracownika szkoły wyższej. Ostatni dzień poświęcony będzie ochronie praw autorskich i praw pokrewnych w szkole wyższej, wpływie odpowiedzialności dyscyplinarnej na stosunek pracy nauczyciela akademickiego i umowom cywilnoprawnym jako podstawie zatrudnienia w uczelniach.

W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący toruński ośrodek akademicki: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Dorota Sylwestrzak – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Monika Wałachowska, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; dr Katarzyna Wesołowska, radca prawny przy OIRP w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku i w Koninie.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 5–7 grudnia w Toruniu. Szczegółowe informacje, w tym program, warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej www.ipswin.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)