Aktualności
Konferencje
23 Października
Opublikowano: 2020-10-23

Analiza polskiego społeczeństwa

Jeszcze tylko do 5 listopada można zgłaszać chęć udziału w Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej „Analiza polskiego społeczeństwa”. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w formule hybrydowej. 

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, zamiarem pomysłodawców jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń. Celem wydarzenia jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. „Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania” – piszą organizatorzy.

Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów i studentów kierunków humanistycznych i społecznych, przedstawicieli instytucji kultury oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas konferencji. Ich tematyka koncentrować się będzie wokół mediów i życia publicznego, prawa i ekonomii, polityki społecznej, psychologii i nauk społecznych oraz antropologii i etnografii.

Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwuje się we współczesnym świecie, oraz zwrócenia uwagi na aktualne problemy społeczne.

Gościem honorowym konferencji będzie dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS z Katedry Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który wystąpi w wykładem pt. „Badania społeczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem metod i narzędzi humanistyki cyfrowej”.

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa” odbędzie się 27 listopada w Lublinie. Udział w niej będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły: http://www.konferencja-spoleczna.pl/. Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)