Aktualności
Konferencje
13 Listopada
Opublikowano: 2019-11-13

Architektura sakralna w Karpatach

„Architektura sakralna w Karpatach” – to tytuł konferencji popularnonaukowej, która odbędzie się 23 listopada na Politechnice Lubelskiej.

W czasie wystąpień przedstawiona zostanie różnorodność architektoniczna sakralna: murowana i drewniana, która powstawała na przestrzeni ponad tysiąca lat na terenie całych Karpat, czyli Słowacji, Polski, Ukrainy i Rumunii. W ramach konferencji pracownicy Katedry Informatyki PL zaprezentują nowoczesne technologie komputerowe 3D, które z powodzeniem można zastosować do archiwizacji i wizualizacji dużych obiektów architektonicznych. Prelegentami będą profesorowie i adiunkci, a także muzealnicy i krajoznawcy reprezentujący ośrodki akademickie Warszawy, Łodzi i Lublina oraz szeroko rozumianej Małopolski, pracujący jako historycy, historycy sztuki, architekci, informatycy, przewodnicy górscy i piloci wycieczek zagranicznych, autorzy wielu specjalistycznych prac poświęconych zabytkom Karpat.

W czasie trwania konferencji zostaną przedstawione następujące referaty:

 1. Obrządki chrześcijańskie w Karpatach na przestrzeni dziejów – prof. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. Gotycka architektura sakralna na Spiszu – prof. Tadeusz Trajdos, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Karpackie
 3. Voronec – perła bukowińskich cerkwi malowanych – Aleksander Dymek, Towarzystwo Karpackie
 4. Architektura kościołów reformowanych – Stanisław Figiel, Towarzystwo Karpackie
 5. Wprowadzenie do problematyki średniowiecznych kościołów drewnianych w Małopolsce południowej – dr Piotr Łopatkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie
 6. Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski południowe – dr Tadeusz Łopatkiewicz, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 7. Cerkiew huculska – wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać – dr inż. Włodzimierz Witkowski, Politechnika Łódzka
 8. Cerkiewne zespoły architektoniczne na terenie historycznej eparchii przemyskiej – Jarosław Giemza, Muzeum Zamek w Łańcucie, Towarzystwo Karpackie
 9. Skanowanie 3D obiektów architektonicznych – przeniesienie do świata VR – dr inż. Krzysztof Dziedzic, dr Marcin Barszcz, Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej
 10. Mała architektura sakralna w Karpatach – Andrzej Wielocha, Towarzystwo Karpackie
 11. Cerkwie z Maramureszu – archetyp drewnianej cerkwi rumuńskiej – prof. Jerzy Montusiewicz, Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, Towarzystwo Karpackie
 12. Cerkwie z Densuş i Curta de Argeş – między prostotą a finezją – Stanisław Figiel, Towarzystwo Karpackie.

W trakcie konferencji przewidziano wernisaż wystawy fotograficznej „Budownictwo sakralne w Karpatach – reminiscencje” o najciekawszych obiektach budownictwa murowanego i drewnianego znajdujących się na terenie Karpat oraz dyskusję o możliwości współpracy pracowników uczelni technicznych z placówkami muzealnymi i historykami sztuki.

Organizatorami konferencji są Towarzystwo Karpackie i Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, Biblioteka Politechniki Lubelskiej oraz Fundacja „Forum Akademickie”. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez rektora PL, prof. dr hab. inż. Piotra Kacejkę.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)