Aktualności
Konferencje
25 Listopada
Opublikowano: 2022-11-25

Badacze modernizacji spotkają się pod Rzeszowem

W poniedziałek, 28 listopada, w Jasionce koło Rzeszowa rozpoczyna się dwudniowy Środkowoeuropejski Kongres Historii Gospodarczej. Wydarzenie ma na celu prezentację badań nad zjawiskiem modernizacji prowadzonych przez naukowców z różnych krajów. 

Organizatorem imprezy jest Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się historią gospodarczą i społeczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tj. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy oraz państw bałkańskich. Kongres adresowany jest do naukowców reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: historyków, ekonomistów, socjologów, medioznawców, politologów, a także archeologów oraz pedagogów, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się problematyką zachodzących w regionie procesów modernizacji gospodarczej i społecznej oraz identyfikowalnych w Europie Środkowej i Wschodniej ścieżek rozwoju.

Wśród zaproszonych gości są naukowcy z wiodących polskich ośrodków oraz przedstawiciele uczelni z Niemiec, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Grecji, Rumunii, Czech, Turcji oraz Iranu i Indii. W kongresie uczestniczyć będzie 112 prelegentów, którzy wygłoszą 84 referaty w 6 sesjach tematycznych i 2 sesjach plenarnych. Wśród tematów paneli m.in. „Państwa i instytucje w procesach modernizacyjnych”, „Społeczeństwo w czasach modernizacji”, „Modernizacja ekonomiczna i kapitał”. Przewidziano również sesję warsztatową, której celem jest nawiązanie współpracy naukowej w konkretnych, realizowanych przez narodowe instytucje grantowe projektach. W jednej z sesji swoje badania zaprezentują młodzi badacze modernizacji.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, transmisje wystąpień na platformie MS Teams. Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie internetowej: www.congressofmodernization.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)