Aktualności
Konferencje
25 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-25

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

W dniach 26-27 kwietnia br. odbędzie się XXXIV edycja międzynarodowej konferencji pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017”.

Organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie konferencja stanowi szerokie forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Podczas wydarzenia prezentowane są najnowsze wyniki badań archeologicznych, zarówno terenowych, jak i gabinetowych, w większości interdyscyplinarnych. Kolejne edycje gromadzą rokrocznie grono ponad 100 referentów oraz zainteresowanych słuchaczy. W tym roku wygłoszone zostaną 4 wykłady w sesji plenarnej oraz 42 referaty w dwóch sekcjach (pradziejowej i wczesnohistorycznej), zaprezentowanych zostanie także 20 posterów. Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. o osadnictwie pradziejowym w Lublinie-Zemborzycach, materiałach krzemiennych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Radomiu-Wośnikach czy o nowych odkryciach archeologii podwodnej na Polesiu Wołyńskim. Referenci reprezentują kilkadziesiąt instytucji naukowych krajowych i zagranicznych – uczelni, instytutów badawczych i muzeów.

Poza walorami stricte naukowymi, konferencja ma również ważne aspekty społeczne – cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, także w jego szerszym, transgranicznym wymiarze. Organizatorzy przykładają bowiem dużą wagę do działań popularyzujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Lubelszczyzny. Konferencja weszła już na stałe do kalendarza wydarzeń naukowych archeologów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uroczyste otwarcie obrad: 26.04.2018 r. godz. 9.30, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku, Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Program wydarzenia: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0415/174455-programxxxivkonferencji-lublin.pdf

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)