Aktualności
Konferencje
09 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-09

Będą dyskutować o jakości kształcenia

W połowie marca przyszłego roku w Warszawie odbędzie się Forum Jakości Kształcenia. Podczas dwudniowego wydarzenia poruszane będą takie tematy, jak: kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, monitorowanie i nadzór nad procesem kształcenia czy dostosowanie go do zróżnicowanych potrzeb studentów.

Kształcenie to jeden z najważniejszych obszarów szeroko rozumianego systemu jakości funkcjonującego w uczelni. Wewnętrzny system zapewniania i zarządzania jakością kształcenia, właściwe organy i gremia, dedykowane polityki, procedury – to elementy nieodzowne, aby kształcenie mogło być prowadzone na najwyższym poziomie. Do dyskusji na ten temat zaprasza Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, organizując Forum Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–14 marca 2024 roku.

Dzień I

 1. Akademicki system zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Polityka zarządzania procesem dydaktycznym – wyniki projektu:
  • kompetencje i rola kształcenia ustawicznego kadry dydaktycznej w zapewnieniu jakości kształcenia;
  • innowacyjne metody dydaktyczne w procesie dydaktycznym.
 3. Monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia – odniesienie do akredytacji PKA:
  • akty prawne usprawniające działanie systemu;
  • sposoby weryfikacji efektów uczenia się i ewaluacja studenckich praktyk zawodowych;
  • znaczenie zatrudnienia praktyków w tworzeniu i realizacji programów studiów oraz zapewnieniu jakości kształcenia;
 4. Jakość kształcenia w procesie internacjonalizacji uczelni:
  • znaczenie udziału obcokrajowców w procesie internacjonalizacji uczelni – program Erasmus +;
  • aktywność studentów w wyjazdach na uczelnie zagraniczne;
  • oferta kursów do wyboru oraz kierunków studiów prowadzonych w języku obcym.
 5. Kultura jakości kształcenia, jako element budowy przewagi konkurencyjnej uczelni:
  •  ogólna struktura kultury jakości kształcenia i jej składowe;
  • monitorowanie, ocena i ewaluacja jakości obsługi studentów przez pracowników administracyjnych;
  • monitoring i wprowadzanie zmian w obszarze infrastruktury uczelni (potrzeby studentów, kadry dydaktycznej, administracji).
 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako element kształtowania jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym:
  • rola współpracy z przedsiębiorcami, władzami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, w zapewnieniu jakości kształcenia oraz możliwości praktycznej nauki;
  • praktyki i staże;
  • działania promujące uczelnie i jakość kształcenia.

Dzień II

 1. Rola studentów i absolwentów w procesie zapewnienia jakości kształcenia w uczelni:
  • rola monitorowania karier zawodowych absolwentów i budowania relacji z absolwentami uczelni;
  • rola studentów w procesie tworzenia programów studiów oraz znaczenie ich włączania się do działań naukowych i w życie uczelni.
 2. Dostosowanie procesu kształcenia do zróżnicowanych potrzeb studentów:
  • niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami;
  • szczególnie uzdolnionych.
 3. Panel szkoleń o jakości kształcenia

Rejestracja na Forum rozpocznie się 30 września 2023 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)