Aktualności
Konferencje
14 Maja
Opublikowano: 2024-05-14

Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość

„Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość” – pod takim hasłem przebiegać będzie IV Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech. Zaplanowano ją na koniec września w Lublinie.

Po Bydgoszczy (2009), Poznaniu (2013) i Krakowie (2017), konferencja Konsorcjum BazTech zawita tym razem do Lublina. Celem wydarzenia jest dyskusja na temat obecnego stanu polskich bibliograficznych baz danych oraz scenariuszy ich dalszego rozwoju. Konferencja adresowana jest do twórców, dystrybutorów oraz użytkowników dziedzinowych baz danych i innych serwisów bibliograficznych, a także badaczy zajmujących się szeroko pojętą komunikacją naukową. Organizatorzy zakładają również udział w obradach redaktorów i wydawców czasopism naukowych.

Zakres omawianych problemów obejmuje:

  • tworzenie dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism (procesy, redakcja, współpraca, finansowanie, problemy);
  • jakość, praktyki i standardy wydawnicze, metadane artykułów i czasopism indeksowanych w bazach dziedzinowych;
  • współpracę twórców baz danych z wydawcami i redakcjami czasopism;
  • aplikacje do tworzenia, udostępniania i integracji baz danych;
  • funkcjonalność, użyteczność i możliwości baz a oczekiwania i zachowania użytkowników;
  • aspekty prawne tworzenia i prowadzenia baz bibliograficznych, baz pełnotekstowych oraz otwartych czasopism elektronicznych;
  • dziedzinowe bazy danych a repozytoria, wyszukiwarki naukowe, platformy czasopism;
  • rolę i przydatność bibliograficznych baz danych dla nauki, dydaktyki i praktyki, w tym dla rozwoju otwartej nauki i edukacji.

W programie zaplanowano sześć sesji oraz panel dyskusyjny z udziałem twórców baz i agregatorów, przedstawicieli wydawców i redakcji czasopism oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Współpraca w relacjach: wydawca – redakcja – dziedzinowe bazy danych – serwisy agregujące”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26–27 września w Lublinie. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej: https://konferencja-baztech.pollub.pl/. Konferencja organizowana jest przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej, koordynatora Konsorcjum BazTech. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

BazTech to inicjatywa 22 instytucji z całej Polski, mająca na celu rozwój największej w kraju technicznej bazy danych. Zawiera ona 766 czasopism zindeksowanych (84% z nich w wersji pełnotekstowej) oraz ponad 530 tys. rekordów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)