Aktualności
Konferencje
24 Maja
Opublikowano: 2021-05-24

CEZAMAT PW organizuje pierwszy Smart Festival

Jak tworzyć miasto inteligentne, przyjazne innowacjom i mieszkańcom oraz w jaki sposób celowi temu służą środki z unijnej Polityki Spójności – tego będzie się można dowiedzieć podczas Smart City Innovation Ecosystems Festival organizowanego przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej.

„The Smart City Innovation Ecosystems Festival – promoting a role of Cohesion policy support to the development of innovation ecosystems in the EU” to inicjatywa mająca na celu zaprezentowanie efektów polityki spójności w zakresie wspierania rozwoju miejskich ekosystemów innowacji, tworzenia innowacji oraz wspierania procesów cyfryzacji Polski. Stanowi platformę wymiany oświadczeń między naukowcami, władzami, biznesem i obywatelami.

Na Festiwal odbywający się w Warszawie składają się Hackathon (28–30 maja), konferencja (9–10 czerwca) oraz warsztaty dla młodzieży szkolnej. Uczestnicy każdego z wydarzeń będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem unijnych funduszy, a także przekonać się, że nasze otoczenie ciągle się rozwija i zmienia się na lepsze.

Utworzona ze środków unijnych infrastruktura CEZAMAT stanowi świetne miejsce nie tylko do prowadzenia badań, ale także do organizacji wydarzeń, które pozwalają ich uczestnikom na pracę nad wyzwaniami rozwojowymi Polski i Unii Europejskiej. Wypracowane koncepcje mogą być dalej inkubowane w naszym Centrum, gdyż dostaną wsparcie organizacyjne i merytoryczne – mówi Mariusz Wielec, dyrektor CEZAMAT.

Hackathon to wydarzenie, które pozwoli młodym, ambitnym osobom opracować pomysł na biznes bądź aplikację pod okiem doświadczonych mentorów w obszarach kluczowych dla polityk Unii Europejskiej.

Unia Europejska zapewniła wsparcie wielu projektom służącym utworzeniu infrastruktury stanowiącym dziś elementy ekosystemów innowacji. Dzięki temu wiele ośrodków w kraju posiada infrastrukturę, która może służyć inkubacji pomysłów. CEZAMAT chce odgrywać aktywną rolę w tym zakresie, dlatego organizujemy Hackathon – komentuje Krzysztof Mieszkowski, koordynator CEZAMAT DIH i kierownik projektu.

Hackathon, skierowany do studentów, doktorantów oraz środowisk start-upowych, odbędzie się w ostatni weekend maja. Minimum 5-osobowe zespoły będą pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi wyzwań istotnych dla celów polityki spójności, związanymi z obszarami: smart city, cyfryzacja i bionanotechnologie w zastosowaniach medycznych. Wydarzenie ma charakter hybrydowy, można wziąć udział stacjonarnie bądź online. Trwa rejestracja.

Celem otwartej dla wszystkich konferencji jest m.in. pokazanie jak Polityka Spójności wspiera innowacje, które stoją u podstaw idei smart city. To wyjątkowa szansa poszerzenia wiedzy dzięki spotkaniom z wybitnymi ekspertami. Odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2021 r. Trwają zapisy na to wydarzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu i program wydarzeń dostępne są na: https://smartfestival.eu/.

MK

790x400 1

 

Dyskusja (0 komentarzy)