Aktualności
Opublikowano: 2018-06-06

„Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?” – ogólnopolskie seminarium w Rzeszowie

11 czerwca w Rzeszowie zostanie zorganizowane ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?”. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na rolę, miejsce i perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce. Jednym z prelegentów będzie przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Organizatorzy spotkania wychodzą  z założenia, że należy pracować nad alternatywami w edukacji, ponieważ współczesna edukacja formalna (instytucjonalna) boryka się z wieloma problemami i ograniczeniami m.in. przeładowane programy, tłumienie oryginalności i indywidualności czy niekorzystny wpływ liczebności klas, jak i poczucie anonimowości ucznia.

– Fundamentem procesu dydaktycznego powinny być dobre relacje między uczniem a nauczycielem. A zrozumienie zachowań dzieci i młodzieży będzie możliwe tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę całokształt ich życiowej sytuacji oraz wpływ istotnych psychologicznych i biologicznych bodźców, które w tej konkretnej sytuacji się pojawiają – informuje dr Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania WSIiZ w Rzeszowie, pomysłodawca seminarium.

Podczas spotkania eksperci będą chcieli odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy jest możliwe zaprojektowanie szkoły, tak by było to miejsce, które uczeń będzie opuszczał z żalem, a spędzony tam czas upłynie mu niepostrzeżenie – gdzie bez przymusu zewnętrznego i sankcji uczeń będzie narzucał sobie wewnętrzną dyscyplinę i będzie zdeterminowany by osiągnąć zakładany efekt – gdzie cele edukacyjne będą negocjowane w procesie konstruktywnej komunikacji między dwoma podmiotami: uczniem a nauczycielem – gdzie będzie się odkrywać talenty, rozwijać zdolności i kształtować umiejętności ucznia – gdzie będą ważne i indywidualne osiągnięcia i wspólne dokonania?

Spotkanie będzie połączone z premierą książki pt. Alternatywy w edukacji pod red. prof. Bogusława Śliwerskiego i dr. Andrzej Rozmusa, w której wybitni pedagodzy i entuzjaści edukacji dzielą się swoim refleksjami na temat problemów współczesnej szkoły i szans rozwoju alternatywnych form kształcenia.

Seminarium odbędzie się 11 czerwca w godz. 10.00-14.30 w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem:  https://edukacja-alternatywna.evenea.pl/.

Dominik Łazarz

Dyskusja (0 komentarzy)