Aktualności
Konferencje
15 Października
Źródło: PAN
Opublikowano: 2019-10-15

Dozwolone i niedozwolone praktyki w analizie statystycznej wyników badań biomedycznych

Dozwolone i niedozwolone praktyki w analizie statystycznej wyników badań biomedycznych – to temat przewodni konferencji szkoleniowej organizowanej przez Polską Akademię Nauk. Wydarzenie odbędzie się 30 października w Warszawie.

Uczciwość i rzetelność są kluczowymi wartościami w uprawianiu nauki. Budowanie wiedzy odbywa się dzięki badaniom naukowym prowadzonym równolegle w wielu laboratoriach na świecie. Wynik zdobyty w jednym z nich szybko trafia do światowego obiegu informacji naukowej i stanowi podstawę do dalszych badań lub wdrożeń nowych procesów bądź produktów. Zdarza się co jakiś czas, że wprowadzona w światowy obieg informacja jest nieprawdziwa, mimo rygorystycznej kontroli na poziomie wydawniczym (publikacja artykułu naukowego, monografii, patentu). Część nieprawdziwych informacji wprowadzana jest niestety w sposób świadomy, ale reszta powstaje wskutek braku wiedzy, narzędzi czy braku umiejętności weryfikacji wyniku, wręcz bez złej woli autora kontestowanego wyniku.

Dlatego właśnie Polska Akademia Nauk organizuje cykl konferencji pod wspólnym hasłem: „Dozwolone i niedozwolone praktyki w nauce”. W październiku odbędzie się drugie tego typu spotkanie. Pierwsze, w czerwcu, dotyczyło obróbki obrazu cyfrowego. Tym razem poruszony zostanie problem analizy statystycznej wyników badań biomedycznych. Celem konferencji jest podniesienie świadomości o dozwolonych i niedozwolonych praktykach w zakresie stosowania narzędzi statystyki matematycznej w badaniach biomedycznych i przyrodniczych. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Przeznaczona jest dla uczonych, głównie młodych badaczy, którzy chcą się dowiedzieć więcej o tym, jak uczciwie i rzetelnie uprawiać swoją dziedzinę nauki. O przykładach właściwego i niewłaściwego użycia narzędzi statystycznych oraz skutkach z nich płynących, także pozanaukowych, opowiedzą:

  • prof. Tomasz Burzykowski z Center for Statistics Hasselt University (Każda metoda statystyczna ma założenia; jeśli je zignorujesz, dostaniesz błędne wyniki);
  • prof. Joanna Polańska z Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych Instytutu Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (Big data: a new power, old problems);
  • prof. Stanisław Lasocki z Zakładu Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN (Katastrofa naturalna czy antropogeniczna? Sprawa serii trzęsień ziemi w Emilia-Romania (Włochy) w 2012 roku);
  • dr Bartłomiej Tomasik z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi („If you torture your data long enough, it will confess”, czyli kilka słów o rzetelności w nauce);
  • prof. Agnieszka Wierzbicka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (Przypadki niewłaściwego użycia narzędzi statystycznych w naukach rolniczych).

Konferencja „Dozwolone i niedozwolone praktyki w analizie statystycznej wyników badań biomedycznych odbędzie się w środę 30 października w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72). Początek: godz. 11:00. Wstęp wolny, ale konieczna jest rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)