Aktualności
Konferencje
10 Lipca
Opublikowano: 2024-07-10

Dyskutowali o dobrych praktykach Lean Higher Education

Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe były tematem tegorocznego XI Seminarium praktyczno-naukowego Lean Higher Education Poland. Wydarzenie zorganizował Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja ma charakter cykliczny i odbywa się regularnie od 2017 roku. Jej celem jest dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami projektowymi w zakresie doskonalenia uczelni z wykorzystaniem metod i narzędzi Lean management oraz innych koncepcji doskonalenia organizacji, takich jak zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, Six Sigma, Kaizen itp. Wydarzenie jest częścią aktywności organizowanych przez globalną Wspólnotę Praktyków LeanHE.

W tegorocznej edycji, której tematem były dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe, uczestniczyły 43 osoby reprezentujące 17 szkół wyższych z całej Polski. W tym gronie znaleźli się specjaliści, menedżerowie, akademicy oraz przedstawiciele biznesu. Wydarzenie zainaugurowali dr hab. inż. Piotr Grudowski, kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości Politechniki Gdańskiej, oraz przedstawiciele sieci LeanHE Europe – John Hogg (University of Strathclyde) oraz LeanHE Global – Laura Roper (Bournemouth University). Dokonania w zakresie transformacji Lean w Uniwersytecie Cambridge przedstawiła Linda Spinks, a Isao Yoshino, emerytowany menedżer Toyoty, omówił zasady działania kultury korporacyjnej stymulującej doskonalenie.

W pierwszym dniu studia przypadków przedstawili: Barbara Milewska, Katarzyna Zacharzewska i Adam Wójcik z Politechniki Wrocławskej, Maciej Pieńkowski z WSB Merito Wrocław, Karolina Domagalska-Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Justyna Maciąg z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentacje pokazały, że Lean management może być z powodzeniem wykorzystany w szkołach wyższych. Do głównych korzyści można zaliczyć: zmianę postaw pracowników, tworzenie i pracę w zespołach międzyfunkcjonalnych i ponadwydziałowych, lepszą komunikację wzdłuż procesów, lepszą współpracę, szacunek, wzajemne zrozumienie, patrzenie na proces oczami jego klienta (studenta, pracownika, doktoranta, partnera, biznesu itd.), doskonalenie działań operacyjnych (czas, koszty, defekty) poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów uczelni (likwidowanie marnotrawstwa), uwolnienie akademików i administracji od zbędnej biurokracji dzięki „odchudzeniu procesów i procedur”, większą transparentność działania, uporządkowanie dokumentacji i dobre nią zarządzanie. Uczelnia staje się w efekcie bardziej przyjaznym miejscem pracy, studiowania, nauczania, prowadzenia działalności naukowej. Zmiany mają charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Autorami zmian są sami pracownicy (liniowi i przełożeni), przez co stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani do dalszego doskonalenia. Daje to mniejszy opór i akceptację dla zmian. Lean management jest metodą doskonalenia, która efektywnie wspiera cyfrową i zieloną transformację uczelni. Przykłady wielu uniwersytetów z Polski, Europy i świata to potwierdzają.

Nazajutrz tradycyjnie odbyły się warsztaty: „Mapowanie procesów metodą Makigami” (Ewa Marjańska i Anna Wendt), „Jak ugryźć ten Lean? Planujemy naszą Lean’ową drogę” (Łukasz Serafinowski), „Power BI, czyli jak poradzić sobie z danymi i szybko przygotować raport” (Anna Maria Trzaskowska), „Od oporu do zaangażowania. Jak mądrze wprowadzać zmiany” (Dobrochna Sztajerska), „Razem do celu! Od Strategii przez Hoshin Kanri aż do Daily management” (Justyna Maciąg).

Kolejna Konferencja XII Seminarium praktyczno-naukowe odbędzie się w czerwcu przyszłego roku na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji na FB oraz LinkedIn (grupa Lean Higher Education Poland).

Justyna Maciąg, LeanHE Poland, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja (0 komentarzy)