Aktualności
Konferencje
07 Maja
Opublikowano: 2019-05-07

Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

W dniach 23–25 października w Gdańsku odbędzie się konferencja Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych. Organizatorzy zachęcają do składania zgłoszeń prezentacji.

Trzydniowe obrady toczyć się będą wokół interakcji pomiędzy muzeami i kolekcjami akademickimi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym. Podjęte zostaną kwestie statusu muzealnych kolekcji w strukturach uczelni publicznych, pogodzenia działalności muzealnej z bieżącym działaniem uniwersytetu oraz form współpracy muzeum z jednostkami uczelnianymi.

Uczestnicy podejmą też próbę określenia znaczenia dziedzictwa uczelni wyższych dla struktur i społeczności lokalnych, globalnego postrzegania dziedzictwa naukowo-kulturowego oraz tożsamości muzeów uczelnianych. W tej części padną pytania m.in. o to, w jakim stopniu muzea uczelniane powinny być ukierunkowane na konkretnych odbiorców, jak poprzez działalność muzeum uczelnianego kształtować kulturę naukową i świadomość dziedzictwa uczelni wśród społeczności akademickiej, a także w jaki sposób zachęcać społeczność do współuczestniczenia i tworzenia kolekcji muzeum uczelnianego. Przedstawione zostaną przykłady inicjatyw społecznych, wystaw angażujących lokalną społeczność, inicjatyw darczyńców, indywidualnych historii, osobistych wspomnień związanych z uczelnią.

Komitet naukowy konferencji tworzą: dr hab. Hubert Kowalski, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych; prof. dr hab. Jan Święch; prof. dr hab. Krzysztof Stopka; dr n. med. Magdalena Grassmann; dr Monika Marcinkowska; dr Jan Daniluk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i jego dyrektor prof. dr hab. Piotr Majewski, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała – rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronami medialnymi są: Gazeta GUMED oraz „Forum Akademickie”

Zgłoszenia prezentacji przyjmowane są do 30 czerwca 2019 roku pod adresem: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com

MK

Zakres tematyczny konferencji

Zgłoszenie na konferencję

 

Dyskusja (0 komentarzy)