Aktualności
Konferencje
24 Marca
Opublikowano: 2022-03-24

EDUAL – edukacja dualna na potrzeby Przemysłu 4.0

W dniach 5–6 kwietnia w Gliwicach odbędzie się VI edycja konferencji „EDUAL – edukacja dualna na potrzeby Przemysłu 4.0”. Tematem przewodnim w tym roku jest interdyscyplinarność nauki i jej wprowadzenie do procesu nauczania. 

Wydarzenie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Co roku biorą w nim udział przedstawiciele krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego, instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, a także reprezentanci władz państwowych i samorządowych. Wcześniejsze edycje poświęcone były m.in. koncepcji kształcenia dualnego i porównaniu kilku istniejących w tym czasie modeli. Ogłoszono również powstanie pierwszego w Polsce Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. W ubiegłym roku skupiono się z kolei na kształceniu dualnym w zakresie wyzwań współczesnego publicznego transportu zbiorowego w miastach i metropoliach.

Tematem przewodnim VI konferencji EDUAL jest interdyscyplinarność nauki i jej wprowadzenie do procesu nauczania. Celem zaś pokazanie dobrych praktyk i wyników na przykładzie doświadczeń Politechniki Śląskiej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także porównanie wyników tej formy kształcenia na różnych uczelniach.

W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele uczelni, które prowadzą studia dualne. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie wymianie doświadczeń w prowadzeniu studiów tego typu. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznej Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie, wygłosi wykład pt. „Jak daleko nauce do biznesu? Dobre praktyki w tworzeniu start-upów”. Zaplanowano także trzy panele dyskusyjne poświęcone formom, wyzwaniom i efektom kształcenia dualnego.

W drugim dniu uczniowie szkół średnich oraz nauczyciele będą mieli okazję zobaczyć prezentację absolwentów i możliwości edukacji dualnej. Przewidziano zwiedzanie laboratoriów, pokazy kół naukowych i prac studenckich oraz symulacje zajęć.

Konferencja odbędzie się w dniach 5–6 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. Rejestracja poprzez stronę internetową wydarzenia. Tam też szczegółowy program.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)