Aktualności
Konferencje
14 Marca
Opublikowano: 2024-03-14

Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI

„Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia” – to tytuł konferencji organizowanej 19 kwietnia na Uniwersytecie SWPS. W wydarzeniu można wziąć udział także online.

Sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, który już ma i będzie miał nadal ogromny wpływ na zmiany społeczne i gospodarcze. Nowe technologie niosą ze sobą nie tylko możliwości rozwoju, poprawy wielu aspektów życia, lecz także niewłaściwie wykorzystywane mogą stanowić zagrożenie dla różnych jego obszarów, np. zdrowia psychicznego czy budowania obywatelskiego społeczeństwa. Jak te zmiany zastosować do zapewnienia ciągłości kształcenia pomiędzy szkołami a uczelniami, aby wykorzystać możliwości, które dają nowe technologie do kształcenia świadomych uczestników życia publicznego? Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia”.

Celem wydarzenia jest nawiązanie oraz pogłębienie dialogu szkół i uczelni, a także wskazanie rozwiązań i kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji na różnych jej etapach, aby zwiększyć synergię między edukacją szkolną a kształceniem na uczelniach w dobie rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji. Podczas konferencji poruszone zostaną takie tematy, jak:

  • Czy rewolucja technologiczna oznacza też rewolucję w edukacji? Jednym z istotnych zagadnień jest zmiana programów i sposobów nauczania. Przedstawiciele szkół i świata akademickiego odpowiedzą na pytanie, czy konieczne jest wprowadzenie nowych zagadnień do programu (począwszy od umiejętności promptowania po położenie nacisku na rozwijanie krytycznego myślenia, analizowania, wysnuwania wniosków).
  • Kompetencje, umiejętności, wiedza to ważna triada w edukacji. Wydaje się jednak, że na nowo trzeba określić rolę szkoły i uczelni w kształtowaniu kompetencji i umiejętności oraz jako źródła zdobywania wiedzy. Kwestia ta dotyczy zarówno kształcenia uczniów, studentów, jak i przyszłych nauczycieli. Dlatego omówiony zostanie temat kompetencji potrzebnych dziś nauczycielowi i sposobu, w jaki współpraca szkół i uniwersytetów może wzmocnić jego umiejętności, wiedzę i rolę społeczną.
  • Psychoedukacja, czyli nie tylko zapobieganie kryzysom zdrowia psychicznego. Coraz częściej mówi się o potrzebie dostarczania młodym ludziom wiedzy i umiejętności budowania własnej odporności psychicznej, dbania o swój dobrostan, a także dawania dostępu do narzędzi, które pomogą im w budowaniu bezpiecznego środowiska w szkole. Czy w szkole potrzebny jest nowy przedmiot – psychoedukacja? Jak wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach i w budowaniu dobrego, inkluzywnego klimatu w szkole? Jak nowe technologie mogą pomóc w budowaniu dobrostanu, a kiedy stają się zagrożeniem?
  • Edukacja świadomego obywatela: szkoła – uniwersytet – społeczeństwo. Kształcenie świadomych obywateli to wyzwanie dla szkół i uczelni w kontekście przygotowania nie tylko do wejścia na rynek pracy, lecz także kształtowania postaw. Jak szkoły, uczelnie i pracodawcy mogą ze sobą efektywnie współpracować, aby kształcenie odpowiadało na rzeczywiste wyzwania teraźniejszości i przyszłości, a jednocześnie zapewniało edukację świadomego obywatela, sprawczego i zaangażowanego w życie społeczne?
Wykład inauguracyjny wygłosi Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR. Wśród gości także m.in. Maria Mrówczyńska (podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Paulina Piechna-Więckiewicz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów), Magdalena Skotnicka-Chaberek (kierowniczka Centrum Neurorehabilitacji Uniwersytetu SWPS), Grzegorz Mazurek (rektor Akademii Leona Koźmińskiego).

Konferencja adresowana jest do środowiska akademickiego i oświatowego, organizacji pozarządowych, administracji centralnej i samorządowej zajmujących się edukacją, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Towarzyszyć jej będą warsztaty dotyczące poruszanych w czasie wydarzenia zagadnień.

Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia na Uniwersytecie SWPS i online. Formularz rejestracyjny, program i sylwetki zaproszonych gości na stronie internetowej konferencji. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)