Aktualności
Konferencje
03 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-03

EKOGEOTECHNIKA 2020

W dniach 27–29 maja w Puszczykowie koło Poznania odbędzie się konferencja naukowa EKOGEOTECHNIKA organizowana przez Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki. Wydarzenie będzie poświęcone pamięci dr. hab. inż. Jana Jeża, prof. PP.

Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znajdą się m.in. przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, modelowanie numeryczne w geotechnice, projektowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i recyklingowych w geoinżynierii, rola biogeotechniki w inżynierii lądowej, projektowanie i wykonawstwo geotechniczne, rola administracji publicznej w budownictwie proekologicznym.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają geotechników, specjalistów budownictwa, geologów inżynierskich, ale także praktyków inżynierów oraz osoby pracujące w administracji publicznej związane z problematyką szeroko pojętej geoinżynierii. Wydarzenie poświęcone jest pamięci dr. hab. inż. Jana Jeża, prof. PP, zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz wieloletniego pracownika i kierownika Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej, popularyzatora roli przyrody w różnych aspektach budownictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 27–29 maja w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do końca marca. Szczegóły: http://www.ekogeo2020.put.poznan.pl/index.html.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)