Aktualności
Konferencje
22 Listopada
Opublikowano: 2022-11-22

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji” odbędzie się 20 stycznia 2023 roku w Lublinie. W wydarzeniu będzie też można uczestniczyć online.

Migracje to zjawiska oddziałujące na społeczeństwo przyjmujące oraz jego kulturę (ksenofobia, stereotypy i uprzedzenia, rasizm kulturowy, doświadczanie wielokulturowości). VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji” to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi aspektami dotyczącymi polityki migracyjnej oraz jej wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej. Ważną kwestią pod względem prawnym jest określenie kompetencji organizacji międzynarodowych oraz regionalnych działających w obszarze polityki migracyjnej m.in. dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z napływem imigrantów. Z perspektywy socjologicznej istotne jest narastające zjawisko drenażu mózgów oraz jego ekonomiczne konsekwencje.

Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa; wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie; integracji bądź izolacji imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej.

Konferencja adresowana jest do demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli służby zdrowia. Gościem honorowym będzie dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydarzenie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku w Lublinie. Będzie można w nim wziąć udział także online. Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie: https://konferencja-migracje.pl/. Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)