Aktualności
Konferencje
10 Maja
Opublikowano: 2021-05-10

EUROBIOTECH Online

Biotechnologia czerwona, uważana za jedną z najnowocześniejszych dziedzin medycyny, będzie głównym tematem jednodniowej konferencji EUROBIOTECH Online zaplanowanej na 16 czerwca. Wydarzenie jest zapowiedzią listopadowego kongresu EUROBIOTECH, który odbędzie się w Krakowie.

Zdrowie publiczne jeszcze nigdy nie było tak ważne, dlatego oczy całego świata zwrócone są na naukowców, którzy prowadzą badania nad nowymi narzędziami oraz innowacyjnymi terapiami. Głównym tematem nadchodzącej konferencji będzie biotechnologia medyczna, czyli tzw. biotechnologia czerwona, która uważana jest za jedną z najnowocześniejszych dziedzin medycyny. Pozwala m.in. na wczesne diagnozowanie chorób, wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych, badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Jej znaczenie wzrosło szczególnie w trakcie pandemii SARS-CoV-2. Biotechnologia medyczna pozwala bowiem na opracowywanie nowych narzędzi i metod modelowania chorób, odkrywania leków i innowacyjnych terapii.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące komórek macierzystych, terapii genowych i badań nad lekami drobnocząsteczkowymi i biopodobnymi (przeciwciała). Naukowcy omówią nowoczesne narzędzia wykorzystywane w inżynierii genetycznej, takie jak edycja i transfer genów. Będą dyskutować nad badaniami podstawowymi i translacyjnymi w biologii komórek macierzystych, a także nowymi metodami modelowania chorób i badań nad lekami, w tym nowatorskimi terapiami przeciwnowotworowymi i szczepionkami przeciwko SARS-Cov-2.

Konferencja podzielona została na 4 sesje naukowe, w tym sesję posterową. Udział w spotkaniach potwierdzili wybitni naukowcy, m.in. prof. Giulio Cossu (Wielka Brytania), prof. Markus Ruegg (Szwajcaria), prof. Seppo Yla-Herttuala (Finlandia), prof. Alicja Józkowicz, prof. Dominika Nowis, prof. Piotr Trzonkowski, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Józef Dulak, którzy omówią terapie genetyczne i komórkowe. Specjalnym gościem będzie prof. Pamela Robey z NIH (USA), która wygłosi wykład pt. Treatment of COVID-19 with MSCs” – magic bullet or snake oil? Przewidziano także sesję otwartą z prelekcjami cenionych badaczy i bioetyków.

Organizatorem konferencji EUROBIOTECH Online jest Komitet Biotechnologii PAN. Wydarzenie zaplanowano na 16 czerwca br. Rejestracja: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/online/registration.html. Konferencja jest zapowiedzią cyklicznego EUROBIOTECH 8th Central European Congress of Life Sciences, który odbędzie się w dniach 8–10 listopada w EXPO Kraków.

​MK

Program EUROBIOTECH Online

 

Dyskusja (0 komentarzy)