Aktualności
Konferencje
10 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-10

Europejskie Forum Antyplagiatowe 2018

25 października w Warszawie odbędzie się piąta edycja Europejskiego Forum Antyplagiatowego. Wydarzenie co roku gromadzi uczestników środowiska akademickiego zainteresowanych tematyką rzetelności w świecie naukowym, stanowiąc platformę wymiany informacji na temat problemów i oczekiwań zarówno pracowników uczelni, jak i studentów oraz doktorantów.

Tym razem przedmiotem konferencji będzie Jednolity System Antyplagiatowy w Ustawie 2.0. Wchodząca w życie z początkiem października nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymusza wprowadzenie zmian dotyczących weryfikacji oryginalności prac dyplomowych, co będzie wynikiem wdrożenia JSA. Z jego implementacją na uczelniach wiąże się szereg niewyjaśnionych dotychczas kwestii, takich jak:

  • wdrożenie procedur antyplagiatowych – czy implementacja JSA będzie oznaczała wprowadzenie ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednolitych procedur na wszystkich uczelniach, czy na poszczególnych jednostkach będzie spoczywał obowiązek wypracowania odrębnych regulaminów;
  • sposób działania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy JSA będzie przesądzał o tym, czy badany dokument jest plagiatem, czy promotor będzie mógł za pośrednictwem JSA dotrzeć do oryginalnych dokumentów, z których zaczerpnięte zostały treści;
  • odpowiedzialność promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej – czy promotorzy będą mieli możliwość dopuszczenia do egzaminu dyplomowego autora pracy o wysokim współczynniku podobieństwa i jakie ewentualne konsekwencje będą się z tym wiązały;
  • wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na poszczególnych kierunkach – czy procedury stosowania JSA powinny być jednakowe we wszystkich jednostkach czy powinny różnić się w zależności od profilu uczelni czy kierunku studiów;
  • dostęp do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy pracownicy administracyjni będą upoważnieni do korzystania z JSA lub udzielania promotorom wsparcia w tym zakresie oraz jak czasochłonne będzie korzystanie z tego narzędzia;
  • przeszkolenie użytkowników – w jakim trybie pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z obsługi systemu i z interpretacji raportów z wynikiem badania oraz w jakim zakresie kursy obejmą pracowników naukowo-dydaktycznych, a w jakim administracyjnych;
  • perspektywy dotyczące dalszego korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych, które dotychczas zostały wdrożone na poszczególnych uczelniach – czy stosowanie podwójnej weryfikacji antyplagiatowej będzie uzasadnione w obliczu dostępu do darmowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Wśród prelegentów będą też reprezentanci Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jak i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Europejskie Forum Antyplagiatowe odbędzie się 25 października 2018 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72. Organizatorem jest Europejskie Forum Prawa i Edukacji. Patronat medialny nad konferencją objęło „Forum Akademickie”.

Program EFA 2018

 

Dyskusja (0 komentarzy)