Aktualności
Konferencje
10 Marca
Opublikowano: 2023-03-10

Ewaluacja działalności naukowej i artystycznej – wyzwania i perspektywy

„Ewaluacja działalności naukowej i artystycznej – wyzwania i perspektywy”– to tytuł seminarium, które odbędzie się w dniach 22–23 marca w formule stacjonarnej w Łodzi i online. Organizatorami wydarzenia są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Uniwersytet Łódzki.

Kwestie związane z ewaluacją są kluczowe w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Podczas spotkania podjęta zostanie dyskusja o tym, w jaki sposób nowe zasady ewaluacji znajdują odbicie w kulturze akademickiej. Zaproszeni prelegenci przedstawią problematykę ewaluacji z punktu widzenia instytucji, projektowania własnej ścieżki kariery akademickiej przez naukowców, a także tego, co nowe zasady ewaluacji oznaczają dla uczelni artystycznych.

W programie przewidziano trzy dyskusje panelowe:

  • Wyzwania ewaluacyjne w uczelniach artystycznych
  • Ewaluacja – perspektywa instytucjonalna
  • Ewaluacja a ścieżki i etapy kariery akademickiej

Oprócz tego zaplanowano wystąpienia gości specjalnych: prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna (Rada Doskonałości Naukowej), prof. dr. hab. Błażeja Skoczenia (Komisja Ewaluacji Nauki), dr. hab. Marcina Pałysa (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. dr. hab. inż. Andrzeja Bartoszewicza (Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk).

Seminarium odbędzie się w dniach 22–23 marca w formule hybrydowej: stacjonarnie – w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz zdalnie – za pośrednictwem platformy MS Teams. Liczba uczestników mogących wziąć udział w wydarzeniu jest ograniczona – 70 miejsc dla uczestników stacjonarnych, 200 miejsc online, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rejestracji uczestnictwa stacjonarnego upływa 17 marca; termin rejestracji uczestnictwa online – 20 marca. 

Formularz rejestracji i szczegółowy program na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)