Aktualności
Konferencje
02 Listopada
Opublikowano: 2023-11-02

Ewaluacja, publikacje cyfrowe, sztuczna inteligencja

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP odbędzie się 16 listopada 2023 r. pod hasłem: „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji.”

Przedstawiciele wydawnictw naukowych, autorzy publikacji, reprezentanci władz uczelni, badacze i wykładowcy, studenci i inni interesariusze komunikacji naukowej zgromadzą się po raz trzeci, aby debatować nad podstawowymi wyzwaniami dotyczącymi publikowania oraz upowszechniania monografii i czasopism naukowych, ich rolą w systemie ewaluacji działalności naukowej, wspierania rozpoznawalności dorobku naukowego i dydaktycznego (w kraju i za granicą) poszczególnych badaczy oraz uczelni i instytucji naukowych. Budowanie pozycji i prestiżu naukowców i zatrudniających ich instytucji oraz wspieranie współpracy międzynarodowej badaczy i studentów to także jeden z ważnych aspektów komunikacji międzynarodowej.

W podsumowaniu najbliższej i wcześniejszych konferencji zostanie ukazana wielość i złożoność problemów cyfrowej transformacji publikowania naukowego w Polsce. Wynika ona z konieczności rozpatrywania wszystkich problemów i rozwiązań wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem kwestii technologicznych, politycznych, finansowych, prawnych, ewaluacyjnych, organizacyjnych czy psychologicznych, które dalece wykraczają poza kompetencje samych wydawców. Wszystkie sprawy wymagają pilnego rozpatrzenia, tak by komunikacja naukowa w Polsce rozwijała się w skutecznym dialogu z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami nauki oraz wzmacniała polskie podmioty zaangażowane w przygotowywanie i upowszechnianie publikacji.

Kilka kwestii wymaga pilnych działań ze strony władz publicznych. Pierwszą jest ustanowienie programów finansowego wsparcia dla transformacji cyfrowej działalności wydawniczej w obszarze nauki, również dla innowacyjnych monografii i podręczników. Należałoby przywrócić podręcznik jako osobną kategorię publikacji naukowo-dydaktycznej, uwzględnianej w ocenie indywidualnego dorobku pracownika nauki i osiągnięć uczelni – brak programu dofinansowującego podręczniki spowodował  problemy w wielu dyscyplinach naukowych. Pilnie trzeba ustanowić i doprecyzować kryteria oceny monografii i podręczników jako publikacji stanowiących dorobek naukowo-dydaktyczny. Należy zweryfikować zasady tworzenia wykazów monografii i czasopism naukowych oraz obecne wykazy i przywrócić transparentność ich sporządzania. Pożądana jest likwidacja dyskrecjonalności ministra w procesie decyzyjnym w tym zakresie. Koniecznie należy zmienić dotychczasowe praktyki kierowania środków publicznych na sfinansowanie wydań do instytucji zagranicznych z uwagi na wyższą punktację tamtejszych, na ogół komercyjnych, podmiotów, która jest niekorzystna dla polskiego rynku wydawniczego. To zagraniczne, a nie polskie podmioty uzyskują w obecnej sytuacji fundusze wspierające ich dalszy rozwój. Władze uczelni trzeba wspomóc w budowaniu kultury publikacji, która wyklucza plagiaty i naruszenia praw majątkowych autorów i wydawców.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, aby przygotowane w jej wyniku postulaty i rekomendacje dobrze identyfikowały problemy dotyczące komunikacji naukowej w Polsce i pozwalały na sformułowanie strategii i programu działań na najbliższe lata z nadzieją na uzyskanie pożądanych efektów.

Rejestracja do udziału stacjonarnego lub online na witrynie konferencji: https://konferencjakwn.pl/

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: