Aktualności
Konferencje
07 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-07

Filozoficzne aspekty literatury

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty literatury” odbędzie się 29 października w Lublinie. Organizatorami są Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konferencja ma profil humanistyczny. Udział w niej mogą wziąć studenci, doktoranci i pracownicy naukowi (badacze literatury, kultury, filozofii oraz przedstawiciele innych dziedzin), którzy chcą zaprezentować własne dokonania dotyczące szerokiej pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury. Organizatorzy proponują następujący zakres zagadnień:

• literatura jako forma filozoficznej refleksji;

• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia literatury, narzędzia filozofii);

• „prawdziwość” dzieła literackiego;

• metafizyczność w literaturze;

• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;

• inspiracje filozofią w literaturze;

• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;

• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;

• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń, powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;

• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;

• wizje historiozoficzne w literaturze;

• etos poety/pisarza, etos filozofa.

Wydarzenie odbędzie się 29 października w Lublinie. Można się już rejestrować. Szczegóły na stronie: http://www.literatura-filozofia.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)