Aktualności
Konferencje
02 Lipca
Opublikowano: 2021-07-02

Fizycy zjadą we wrześniu do Bydgoszczy

Co dwa lata polscy fizycy i nauczyciele tego przedmiotu spotykają się na kilkudniowych zjazdach. Gospodarzem kolejnego takiego wydarzenia będzie po raz pierwszy Bydgoszcz. Rejestracja uczestników trwa do połowy sierpnia.

Tegoroczny Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w dniach 19–23 września. To już 47. tego typu spotkanie w historii. Pobyt wybitnych postaci polskiej i światowej nauki w grodzie nad Brdą i Wisłą będzie okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami. Organizatorzy, działający pod egidą Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, planują adresowane do szerokiego grona odbiorców wydarzenia popularyzatorskie, niektóre o szczególnie spektakularnym charakterze.

Zjazdy PTF są znakomitą okazją do wymiany najnowszych doświadczeń i idei w środowisku polskich fizyków, w czym z pewnością pomoże udział zagranicznych gości o światowej renomie. To będzie prawdziwe święto intelektualnej dynamiki i kreatywności, adresowane nie tylko do ludzi zajmujących się fizyką zawodowo, ale także do mieszkańców Bydgoszczy i regionu spragnionych świeżej i rzetelnej wiedzy przyrodniczo-technicznej – mówi prof. dr hab. inż. Marek Adamski, który jako gospodarz wydarzenia otworzy je już jako rektor Politechniki Bydgoskiej.

Zjazd będzie miał wyjątkowy wydźwięk dla mieszkańców miasta i regionu z uwagi na jednoczesne obchody 70-lecia działalności uczelni. Z tego powodu istotna część wydarzeń zostanie zorganizowana w obrębie kampusu w Fordonie. Równoprawnymi współorganizatorami bydgoskiego Zjazdu są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (z uwagi na zagadnienia związane z biofizyką i fizyką medyczną) oraz bydgoskie środowisko nauczycielskie. Nad całością przedsięwzięcia czuwa Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Nauki fizyczne są dyscypliną rozwijającą się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego bardzo dynamicznie. Nasi pracownicy realizują badania na najwyższym poziomie i we współpracy z naukowcami z całego świata, a efekty swoich prac publikują w renomowanych międzynarodowych czasopismach. Cieszę się, że za sprawą przyszłorocznego Zjazdu Fizyków Polskich otwiera się kolejna możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naszym zespołem a uczonymi z kraju i ze świata. Wierzę, że zaowocuje ona powstaniem nowych projektów badawczych i popularyzatorskich realizowanych we współpracy ze znamienitymi gośćmi Zjazdu – przyznaje prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW.

Wśród tematów poruszanych na sesjach plenarnych będą m.in. fizyka medyczna, biologiczna i środowiska; nanofizyka: nanomateriały i nanotechnologia; fizyka wysokich energii; fizyka materii skondensowanej; fizyka statystyczna, nieliniowa i układów złożonych; fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa; grawitacja, kosmologia i astrofizyka. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie nosił tytuł: „Fizyka 2050” – Nowoczesne źródła energii, kontrola zmian klimatu i fizyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Zaproszenie do udziału w Zjeździe przyjął prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology i Cambridge and Arizona State University, laureat Nagrody Nobla z 2004 roku. Oprócz niego pojawią się m.in.: prof. dr hab. Roland G. Winkler (Jülich Supercomputing Centre, Niemcy), prof. dr Martin Bier (East Carolina University, Greenville, USA), prof. Per Carlson (KTH Royal Institute of Technology, Szwecja), dr Andrey Cherstvy (University of Potsdam, Niemcy), a także wielu polskich ekspertów, m.in. prof. Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Domański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Adam Maj (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).

Rejestracja na 47. Zjazd Fizyków Polskich trwa do 15 sierpnia. Więcej informacji na stronie internetowej: https://47zfp.utp.edu.pl/.

Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało zawiązane 11 kwietnia 1920 roku na Politechnice Warszawskiej, przy udziale delegatów z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania; oddział w Bydgoszczy powstał pół wieku później. PTF zajmuje się upowszechnianiem fizyki i nauk pokrewnych, podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie, wspieraniem rozwoju fizyki w kraju oraz rozwijaniem więzi między fizykami zatrudnionymi w nauce, oświacie i różnych gałęziach gospodarki.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)