Aktualności
Konferencje
21 Lutego
Źródło: ww.alebank.pl
Opublikowano: 2022-02-21

Forum Akademicko-Gospodarcze miejscem dialogu nauki i biznesu

Przedstawiciele świata nauki i biznesu spotkali się 16 i 17 lutego na 4. Forum Akademicko-Gospodarczym. Głównymi tematami były korzyści płynące ze współpracy obu środowisk, sytuacja polskiej gospodarki po pandemii oraz ograniczanie śladu węglowego.

„Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu” – pod takim hasłem przebiegała kolejna edycja Forum Akademicko-Gospodarczego. Wydarzenie odbywało się w formule online.

Wsłuchując się w dyskusję poszczególnych prelegentów, należy zgodzić się z potrzebą tłumaczenia wpływu zmian klimatycznych na różne sfery naszego życia. Choć podczas wystąpień pojawił się głos dotyczący braku wykształconych klimatologów, to wierzę, że mamy w Polsce wielu specjalistów, którzy mogą edukować w kwestii klimatu. Wystarczy dać im szansę rozwinąć skrzydła – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Forum Akademicko-Gospodarczego.

W wypowiedziach prelegentów pojawiało się wiele przykładów wskazujących na korzyści płynące ze współdziałania sfery biznesu i nauki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że istnieją akty prawne, które wspierają taką kooperację, m.in. Konstytucja dla Nauki czy Konstytucja dla Biznesu.

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, akcentował znaczenie Forum Akademicko-Gospodarczego jako miejsca wymiany doświadczeń między oboma środowiskami.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że bez skutecznej współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie osiągniemy właściwego poziomu rozwoju technologicznego i przede wszystkim nie uda nam się skutecznie chronić naszej planety przed skutkami tego rozwoju – zauważył.

Z kolei profesor Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, mówił o szeroko rozumianej zmianie, jaka następuje po stronie uczelni i biznesu.

Niezależnie od uczelni, które reprezentujemy, musimy się zgodzić, że stanie w miejscu jest niemożliwe. Z perspektywy każdej uczelni transformacja cyfrowa edukacji ma o wiele szerszy wymiar niż tylko wykorzystanie aplikacji do nauki zdalnej – zwracał uwagę.

Dr Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku PEKAO SA mówił, iż wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie z pewnością kwestia inflacji. W realizacji planów mają pomagać pogramy unijne oraz rządowe.

Dzięki tym funduszom odbudowa po pandemii i doganianie Zachodu będą możliwe. My, jako sektor bankowy, będziemy w tych procesach uczestniczyć – zapowiedział, przypominając, że w 2021 roku sektor bankowy w Polsce udzielił ponad 150 mld złotych kredytów dla firm, a 40 proc. z nich stanowiły kredyty inwestycyjne.

Relacje video z paneli dyskusyjnych znajdują się na stronie https://pfag.pl/forum/transmisja/.

Organizatorami Forum Akademicko-Gospodarczego były: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii. Patronat medialny sprawowało „Forum Akademickie”.

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Prezesem Zarządu w bieżącej kadencji jest Krzysztof Pietraszkiewicz.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)