Aktualności
Konferencje
08 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-08

Forum Jakości 2021

Kolejne seminarium z cyklu Forum Jakości organizuje w środę, 9 czerwca, Polska Komisja Akredytacyjna. Temat: „Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej”. 

Rok temu zarówno uczelnie, jak i Polska Komisja Akredytacyjna, stanęły przed wyzwaniem dostosowania się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Zmianie uległo funkcjonowanie szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nastąpiło gwałtowne przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom narzuconym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności. W krótkim czasie zredefiniowana została również społeczna misja szkolnictwa wyższego na skutek rodzących się nowych oczekiwań wobec uczelni. Po roku wdrażania zmian oraz gromadzenia doświadczeń przyszedł czas na wypracowanie pierwszych wniosków, które mogą okazać się kluczowe w perspektywie przyszłych scenariuszy.

Temu służyć będzie organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną kolejne seminarium online z cyklu Forum Jakości pt. „Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej”. Do grona partnerów i uczestników konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Forum Jakości odbędzie się w 9 czerwca w godzinach 8:30 – 19:10 i zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy Click Meeting. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.   Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą linku. Z uwagi na uwarunkowania techniczne platformy Click Meeting, liczba uczestników jest ograniczona. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej www.pka.edu.pl. Kontakt do organizatorów: grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl oraz natalia.nyt@pka.edu.pl.

Forum Jakości 2021 to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, o czym świadczy m.in. liczba zarejestrowanych uczestników (dotychczas ponad 1100). Stanowi platformę dialogu, za pomocą której głos zabierają przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji z sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

MK

Program Forum Jakości 2021

 

Dyskusja (0 komentarzy)