Aktualności
Konferencje
10 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-10

Forum Młodych Konstytucjonalistów

Dwudniowe Forum Młodych Konstytucjonalistów rozpoczyna się dziś na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie przebiega pod hasłem ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu”.

Tytuł nawiązuje do głównego nurtu zainteresowań badawczych zmarłego w listopadzie 2019 r. prof. Wojciecha Orłowskiego. Organizatorzy w ten sposób chcą uczcić pamięć wybitnego prawnika i konstytucjonalisty, podziękować za lata pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego.

Współcześnie parlamentaryzm odgrywa istotną rolę wobec nowych wyzwań, które pojawiają się w państwach wraz z ich rozwojem. Celem wydarzenia jest przeanalizowanie zagadnień dotyczących m.in. określenia miejsca parlamentu w systemie organizacji władzy państwowej, zasad funkcjonowania izb parlamentu, statusu deputowanych, organizacji wewnętrznej oraz posiedzeń, procedur parlamentarnych, jakości tworzonego prawa, a także współdziałania parlamentu z instytucjami międzynarodowymi.

Pierwszego dnia Forum (10 czerwca) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – teoria i praktyka”. Wezmą w niej udział przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy i Polski. Początek o godzinie 10:00 w Auli Uniwersyteckiej w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

W drugim dniu (11 czerwca) zaplanowano Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęcona doświadczeniom państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie współczesnych wyzwań parlamentaryzmu. Uczestniczyć w niej będą młodzi badacze, doktoranci i studenci. Konferencja odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Forum Młodych Konstytucjonalistów jest organizowane przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Partnerem strategicznym jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Sciencia Iuridica.

MK

Program Forum Młodych Konstytucjonalistów

Dyskusja (0 komentarzy)