Aktualności
Konferencje
16 Lutego
Opublikowano: 2023-02-16

Forum Młodych Naukowców 2.0 w kwietniu na UMCS

W kwietniu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się Forum Młodych Naukowców 2.0. Przedsięwzięcie ma na celu zainspirowanie młodych badaczy do pracy naukowej, a także integrację studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, którzy na miejsce swojego rozwoju wybrali Lublin. 

To nowa odsłona inicjatywy, której trzy edycje odbyły się w latach 2017–2019. Służyły pogłębieniu współpracy lubelskiego środowiska naukowego i przyszłemu tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych. W tym roku wydarzenie powraca po pandemicznej przerwie. W nowej formule stawia sobie za cel zainspirowanie młodych badaczy do pracy naukowej, a także integrację studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, którzy na miejsce swojego rozwoju wybrali Lublin. Forum Młodych Naukowców 2.0 odbędzie się w dniach 20–21 kwietnia.

W trakcie dwóch dni uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów na temat różnych aspektów pracy naukowej oraz wzięcia udziału w warsztatach dotyczących m.in. poszukiwania informacji, pisania artykułów
naukowych, przygotowywania projektów naukowych i istotnych kwestii z zakresu ochrony własności intelektualnej, ale też baz danych, funkcjonowania naukowca w nowych mediach i personal brandingu. Nie zabraknie imprez kulturalnych i artystycznych, w tym wystaw tematycznych, mających na celu integrację środowiska.

Do udziału w wydarzeniach (planowanych w formule stacjonarnej i – częściowo – hybrydowej) zostaną zaproszeni badacze z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale też z innych uczelni, w tym należących do konsorcjum
ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). To konsorcjum wyłonione w konkursie European Universities. Należy do niego 9 uczelni partnerskich: Politécnico do Porto (koordynator), Hellenic Mediterranean University (Grecja), Universität Siegen (Niemcy), Univerza v Mariboru (Słowenia), Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma (Włochy), Université d’Orleans (Francja), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Litwa), Uniwersytet w Vigo (Hiszpania) oraz UMCS. Działania prowadzone w ramach sojuszu mają na celu kształtowanie cyfrowej transformacji społeczeństw, a także wspieranie rozwoju zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki cyfrowej.

Szczegółowe informacje o Forum Młodych Naukowców 2.0, w tym zasady rejestracji, mają być przedstawione w najbliższym czasie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)