Aktualności
Konferencje
28 Lipca
Opublikowano: 2018-07-28

Forum Safety First

W dniach 19–20 września 2018 r. Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach organizuje „Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa”.

Celem Forum jest przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. Tematyka Forum koncentrować się będzie wokół trzech głównych zagadanień:

  • polityki bezpieczeństwa pracy oraz świadomych działaniach w organizacji na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa;
  • dobrych praktyk w zakresie podnoszenia świadomości bezpiecznej pracy oraz partycypacji wszystkich pracowników w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie;
  • budowaniu kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do kluczowych czynników, takich jak środowisko pracy (aspekty prawne, ochrona zdrowia, polityka i zarządzanie bezpieczeństwem  pracy, ergonomia pracy, narzędzia techniczne), zachowania pracowników (przestrzeganie przepisów bhp, przekazywanie informacji i współpraca, demonstrowanie troski o bezpieczeństwo wykraczające poza wymagania zawarte w przepisach), indywidualne cechy pracowników (wiedza, doświadczenie, umiejętności, motywacja do bezpiecznej pracy).

Forum, finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbywać się będzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przy placu Sławika i Antalla. Koszt udziału w nim wynosi 100 zł. Termin wniesienia opłaty i przesłania karty zgłoszenia mija 31 sierpnia br.

 Karta zgłoszenia

Kontakt: forum2018@wszop.edu.pl

MK

(Źródło: WSZOP)

Dyskusja (0 komentarzy)