Aktualności
Konferencje
29 Marca
Opublikowano: 2019-03-29

Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji

29 maja w Warszawie odbędzie się cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

Podczas konferencji odbędą się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy będzie dotyczył najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na kształtowanie kultury uczciwości akademickiej. Prelegenci przedstawią swoje opinie na temat wprowadzonych zmian ustawowych i możliwych wynikających z nich skutków, związanych z problematyką debaty, w tym między innymi przestrzegania dobrych praktyk w kształceniu akademickim. Gospodarzem dyskusji będzie prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, a do udziału w debacie zaproszeni zostali: prof. dr hab. Andrzej Eliasz (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), prof. nadzw. dr hab. Ewa Chmielecka (Komitet Etyki w Nauce PAN), dr Iryna Degtyarova (Fundacja Rektorów Polskich, EURODOC), Łukasz Kierznowski (Krajowa Reprezentacja Doktorantów), Dominik Leżański (Parlament Studentów RP).

Drugi panel ekspercki będzie dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem plagiatowania była coraz skuteczniejsza. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się nad możliwością poddania analizie antyplagiatowej innych typów prac niż dyplomowe, oraz różnorodnością baz i wpływie ich zasobów na wyniki analizy antyplagiatowej. Gospodarzem tego panelu będzie dr hab. Aneta Pieniądz z ruchu społecznego Obywatele Nauki. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Public Consulting Group Polska), dr Aleksandra Bagieńska-Masiota (Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS), dr Olaf Gajl (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy), dr Maria Tomaszewska (Akademia Leona Koźmińskiego), Sara Dobrzańska (Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza, Fundacja Legalna Kultura), Anna Jędrzejczak (Plagiat.pl), Marek Konieczny (Parlament Studentów RP).

Konferencję poprowadzi Piotr Kieraciński, redaktor naczelny „Forum Akademickiego”. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Prezes Urzędu Patentowego RP, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Forum Akademickie, Newseria.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Polonia Palace. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji dotyczących konferencji, w tym szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie www.konferencjanaukowa.edu.pl.

MK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)