Aktualności
Konferencje
21 Lutego
Opublikowano: 2023-02-21

Historycy języka spotkają się na kongresie w Katowicach

W dniach 27–28 czerwca w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski.

Ideą Kongresu jest namysł nad problemami odnoszącymi się do opisu i interpretacji zjawisk historycznych lub mających swoje źródła w historii języka. Planowane spotkanie stanie się po raz drugi platformą dyskusji nad dokonaniami naukowymi dyscypliny, refleksji nad kondycją językoznawstwa diachronicznego, jego możliwości, ograniczeń i miejsca we współczesnej lingwistyce.

Z inicjatywą organizacji wydarzenia wyszli przed 6 laty pracownicy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obecnie – po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni – Instytut Językoznawstwa). Pierwsze spotkanie odbywało się w czerwcu 2016 roku na Wydziale Filologicznym (dziś Wydziale Humanistycznym) UŚ. Zgromadziło historyków języka z całego kraju, reprezentujących różne ośrodki naukowe (23 krajowe i kilka zagranicznych). W kongresie wzięli udział między innymi: prof. Bogdan Walczak, prof. Stanisław Borawski, prof. Danuta Ostaszewska, prof. Krystyna Kleszczowa, prof. Bogusław Wyderka, prof. Leszek Bednarczuk, prof. Joanna
Okoniowa, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Stanisław Koziara. Pokłosiem obrad i pamiątką ze spotkania jest publikacja zatytułowana Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy.

Integralną częścią I Kongresu Historyków Języka było uroczyste nadanie ówczesnemu Instytutowi Języka Polskiego UŚ imienia prof. Ireny Bajerowej. Towarzyszyło temu sympozjum zatytułowane „Non omnis moriar”, podczas którego głos zabrali współpracownicy, przyjaciele i członkowie rodziny patronki.

W tegorocznych obradach weźmie udział ponad 100 przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski. Wśród
prelegentów są między innymi: prof. Władysława Bryłowa, prof. Renata Przybylska, prof. Urszula Sokólska, prof. Stanisław Dubisz, prof. Bogusław Dunaj, prof. Maciej Rak. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Komitet organizacyjny tegorocznej edycji KHJ tworzy zespół lingwistów z tzw. śląskiej szkoły językoznawstwa diachronicznego. Kongres został objęty honorowym patronatem przez Komitet Językoznawstwa PAN, Radę
Języka Polskiego oraz Polskie Towarzystwo Językoznawcze. Partnerem wydarzenia jest m.in. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)