Aktualności
Konferencje
28 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-28

III konferencja Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-18.00, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się III konferencja Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, skierowana do osób zainteresowanych budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego, rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

W trakcie wymiany doświadczeń organizatorzy będą starali się odpowiedzieć na pytania: Czy jesteśmy w stanie zaproponować nowozatrudnionemu wykładowcy kompleksowy program rozwoju? Jak motywujemy do poświęcenia czasu i wysiłku na rozwój kompetencji dydaktycznych? Jakie kompetencje chcemy rozwijać (sylwetka nauczyciela akademickiego) i dlaczego te? Jak diagnozujemy potrzeby pojedynczych osób i całych jednostek? Czy trzeba i można wpływać na postawy osób kształcących studentów? W jaki sposób? Jakie formy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich wykorzystujemy (hospitacje, konsultacje, fora, repozytoria, staże dydaktyczne krajowe i zagraniczne, szkolenia na miejscu, wyjazdowe, on-line, itd.) i z jakim skutkiem? Jak sprawić, by zdobyta wiedza i umiejętności dydaktyczne były trwałe i wykorzystywane w praktyce? Jak zapewnić wysoką jakość naszych działań skierowanych do doktorantów i nauczycieli akademickich? Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich?

Ponadto, w związku z dyskusją nad Ustawą 2.0, zajmiemy się tematyką dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej w aspekcie związanych z nią kontrowersji, obaw, szans i możliwości.

Przewidywane są prezentacje w formie 15-minutowych wystąpień ustnych. Wykład plenarny wygłosi w języku angielskim gość zagraniczny z uczelni mającej wieloletnie doświadczenie w podnoszeniu kwalifikacji kadry kształcącej. Organizatorzy zachęcają do podzielenia się doświadczeniem w zakresie kształcenia dydaktycznego doktorantów podejmowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, m.in. w ramach projektów POWER, wynikających z rekomendacji unijnej grupy wysokiego szczebla z roku 2013 i 2014. Mile widziane wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji i ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

Szczegółowe informacje będą zamieszczana na stronie internetowej www.arsdocendi.uj.edu.pl. Tam też znajdą się warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy i wzór streszczenia.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Zgłoszenia wystąpień ustnych przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane będą do dnia 7 października 2018 r., zgłoszenia plakatów do dnia 5 listopada 2018 r. Udział bez wystąpienia także wymaga rejestracji i uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Pytania w kwestiach organizacyjnych proszę kierować do mgr Laury Rabiej na adres: ars.docendi@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer 012 6633931.

Dyskusja (0 komentarzy)