Aktualności
Konferencje
07 Lutego
Opublikowano: 2020-02-07

III Kongres Europeistyki

III Kongres Europeistyki odbędzie się w dniach 14–16 września na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego hasło to „Europa Wielu Prędkości”. 

Idea kongresu zainicjowana została przez środowisko polskich europeistów w 2014 roku. Wówczas zorganizowano pierwszy Ogólnopolski Kongres Europeistyki – „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń”. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki organizacji I Kongresu Europeistyki udało się zintegrować naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy podejmują w swojej pracy badawczej szeroko rozumianą tematykę europejską; przeprowadzić rzetelną debatę naukową na temat bilansu dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej; omówić aktualne wyzwania i możliwe kierunki ewolucji procesów integracyjnych w Europie; dyskutować nad teoretyczno-metodologicznymi aspektami badań europeistycznych.

Pozytywne naukowe i promocyjne rezultaty, jakie przyniósł dla rozwoju studiów europejskich w Polsce I Kongres Europeistyki, zaowocowały decyzją o organizacji jego drugiej odsłony, trzy lata później w 2017 r. przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. II Ogólnopolski Kongres Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej” kontynuował cele związane z rozwojem debaty naukowej i studiów nad różnymi wymiarami integracji europejskiej.

III Międzynarodowego Kongres Europeistyki „Europa Wielu Prędkości”  odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14–16 września 2020 roku. Jego organizatorem jest Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. hab. Piotra Grabowca.

Proponowany zakres tematyki paneli konferencyjnych:

 1. Bezpieczeństwo europejskie.
 2. Centrum i peryferie w Europie.
 3. Europa jako aktor globalny.
 4. Europa jako konstrukt kulturowy.
 5. Europa wielu prędkości a funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
 6. Europeizacja, renacjonalizacja jako współistniejące procesy w Europie.
 7. Ewolucja roli i znaczenia Unii Europejskiej.
 8. Geopolityka Europy
 9. Idee jedności i różnorodności Europy.
 10. Wpływ migracji wewnętrznych i zewnętrznych na Europę.
 11. Europejska sfera publiczna.
 12. Europejskie partie polityczne i systemy partyjne.
 13. Kierunki i modele integracji w polityce państwowej i europejskiej
 14. Konflikt i współpraca w Europie.
 15. Metodologiczne aspekty badań nad procesami integracji i dezintegracji w Europie.
 16. Nowe technologie a procesy zarządzania gospodarczego i politycznego w Europie.
 17. Pamięć historyczna i tożsamość we współczesnej Europie.
 18. Państwa i grupy interesu jako podmioty sprawcze Europy wielu prędkości.
 19. Polska w Unii Wielu Prędkości.
 20. Ponadnarodowe i krajowe polityki publiczne w Europie.
 21. Regionalny i lokalny wymiar procesów integracji i dezintegracji w Europie.
 22. Społeczeństwa i narody w Europie.
 23. Wymiar polityczny i ekonomiczny ewolucji instytucji i polityk Unii Europejskiej.

Rejestracja na Kongres odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie: www.kongres2020.uni.wroc.pl.

MK, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)