Aktualności
Konferencje
19 Listopada
Opublikowano: 2018-11-19

III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

W dniach 21-22 listopada 2018 roku odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna, której organizatorami są Wydział Politologii UMCS, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz redakcja czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. Inauguracja wydarzenia odbędzie się 21 listopada o godz. 9:30 w auli Pałacu Czartoryskich (Plac Litewski 2, siedziba PAN w Lublinie).

Celem organizatorów konferencji jest stworzenie forum interdyscyplinarnej oraz międzynarodowej debaty na temat Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także prezentacja wyników badań dotyczących uwarunkowań, roli oraz zmiany pozycji regionu w stosunkach międzynarodowych XXI wieku.

W wydarzeniu wezmą udział politolodzy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego państw Ameryki Łacińskiej w Polsce. Podczas sesji plenarnych wykłady w języku hiszpańskim wygłoszą goście z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Konferencja jest organizowana z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS. Wydarzenie świadczy o wysokiej  międzynarodowej randze politologicznych badań latynoamerykanistycznych prowadzonych przez Wydział Politologii UMCS.

Szczegóły na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.conferencia-latinoamericanista-politologia.umcs.edu.pl.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)