Aktualności
Konferencje
30 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-30

III Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych „Psychozjum”.

Pod koniec maja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie sięIII Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych „Psychozjum”. 

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych działające przy Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM. Ideą, jaka przyświecała organizatorom, jest stworzenie miejsca, w którym student bądź doktorant nauk społecznych będzie mógł zaktualizować wiedzę o najnowsze wyniki badań, zaprezentować swoją pracę naukową, wymienić się doświadczeniami czy nawiązać kontakty z innymi młodymi naukowcami. Cele konferencji to: umożliwienie prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na forum akademickim; rozwój kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki; rozwój kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji; integracja kół naukowych z całej Polski, nawiązanie nowych znajomości oraz współpraca między ośrodkami akademickimi.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • psychologię społeczną, poznawczą, edukacji, pracy i organizacji, zdrowia i choroby, zachowań konsumenckich, kliniczną;
  • kognitywistykę, neuropsychologię, sztuczną inteligencję, logikę;
  • statystykę, metodologię, psychometrię.

Zaplanowano sesje referatowe, sesję posterową, wystąpienia eksperckie oraz sześć warsztatów!

Konferencja „Psychozjum” odbędzie się w dniach 29–30 maja 2020 r. na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, Budynek E). Na zgłoszenia referatów i posterów organizatorzy czekają do 20 kwietnia, zaś zgłoszenia uczestnictwa biernego do 25 maja (lub do wyczerpania miejsc). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji: https://psychozjum.weebly.com/ oraz na profilu: https://www.facebook.com/psychozjum/.

MK

plakat 7

Dyskusja (0 komentarzy)