Aktualności
Konferencje
23 Września
Opublikowano: 2019-09-23

Inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Jego celem jest rozwój OPERAS – europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych.

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki. Trzy główne zadania projektu obejmują:

  • przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na „europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI – Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych;
  • poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB w celu dalszego ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS i TRIPLE);
  • działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).

Konsorcjum realizujące projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11 państw europejskich:

Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych, jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, „biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl.

Na publiczną inaugurację projektu, która będzie miała miejsce 1 października w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72, s. 144), organizatorzy zapraszają osoby i instytucje działające na rzecz otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i redakcji czasopism. Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi. Początek wydarzenia o godzinie 13:00.

Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/.

Marta Błaszczyńska, źródło: IBL

Dyskusja (0 komentarzy)