Aktualności
Konferencje
16 Lutego
Źródło: www.majdanek.eu
Opublikowano: 2022-02-16

Infrastruktura akcji „Reinhardt”. Miejsca, źródła, postulaty badawcze

W dniach 23–25 maja w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Infrastruktura akcji »Reinhardt«. Miejsca, źródła, postulaty badawcze”. Wydarzenie skierowane jest do historyków, badaczy z innych dziedzin nauki, a także regionalistów i studentów.

W połowie marca 1942 r. „sztab wysiedleńczy” przy dowódcy SS i policji w Lublinie podjął decyzję o „likwidacji” getta na Podzamczu i wysiedleniach ze Lwowa. W ten sposób rozpoczęły się działania eksterminacyjne wobec Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa o krypto­nimie akcja „Reinhardt”. Tym samym „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Europie” wkraczało w nową fazę, której celem miało być unicestwienie wszystkich Żydów w niemieckiej strefie wpływów. Do jesieni 1943 r. w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince wymordowano ponad półtora miliona Żydów. Kilkaset tysięcy zmarło w gettach, poniosło śmierć podczas „akcji wysiedleńczych”, egzekucji i obław. Ważnym ogniwem tych działań były KL Lublin (Majdanek) i obóz pracy przymusowej na przedwojennym lotnisku (tzw. Flugplatz).

„Infrastruktura akcji »Reinhardt«. Miejsca, źródła, postulaty badawcze” – to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 23–25 maja w Lublinie, w siedzibie Państwowego Muzeum na Majdanku.

W trakcie planowanej sesji chcielibyśmy się zająć pomijanym często w historiografii Holokaustu i mało znanym w przestrzeni publicznej zagadnieniem szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i logistycznej. Pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na obiekty tradycyjnie kojarzone z eksterminacją Żydów na okupowanych ziemiach polskich – jak obozy śmierci, ale też na wykorzystywane podczas działań eksterminacyjnych punkty koncentracji ofiar, infrastrukturę kolejową, magazyny zrabowanego mienia, miejsca masowych egzekucji, w tym cmentarze, na których bardzo często rozstrzeliwano Żydów. Interesują nas również funkcje oraz los tych miejsc i obiektów po wojnie – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Konferencja adresowana jest do historyków, badaczy reprezentujących inne dziedziny nauki, a także regionalistów i studentów. Zainteresowani proszeni są o nadesłanie abstraktu wystąpienia (1000 znaków ze spacjami) i noty biograficznej na adres mailowy sekretariatu konferencji: konferencja@majdanek.eu. Referat może być połączony z prezentacją zdjęć, planów i innych materiałów. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2022 r. Obrady będą prowadzone w języku polskim. Przewidywana jest publikacja tekstów referatów.

W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 obrady zostaną przeprowadzone online lub w formie hybrydowej. Program przewiduje również wizyty w wybranych miejscach związanych z realizacją akcji „Reinhardt”.

Organizator gwarantuje prelegentom zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie w trakcie konferencji oraz zwrot kosztów podróży.

MK

konferencja2022 infrastruktura AR baner

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)