Aktualności
Konferencje
29 Lipca
Źródło: UAM
Opublikowano: 2019-07-29

Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata” odbędzie się w dniach 25–26 października w Kaliszu. Wydarzenie organizuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a honorowym patronatem objęło je m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Tematem konferencji jest zjawisko inkulturacji i adaptacji w liturgii. Jak piszą organizatorzy, we współczesnym świecie zachodzą duże zmiany, związane choćby z procesem migracji, globalizacji, pojmowania relacji do Boga i człowieka. W związku z tym pragniemy badać na ile są możliwe i potrzebne zmiany dotyczące celebracji liturgicznych, aby odpowiadały one wspomnianym wyżej zjawiskom. Historia pokazała, że liturgia jest rzeczywistością żywą i na przestrzeni wieków przechodziła różne zmiany. Kościół Po Soborze Watykańskim II na nowo otworzył się na proces dostosowania liturgii do kultury danych narodów. Temat konferencji jest ważny i bardzo aktualny, gdyż zmiany następują we współczesnym świecie bardzo szybko i dlatego trzeba szukać nowych metod i dróg dotarcia do człowieka z dobrą nowiną, która jest głoszona w ścisłym związku z liturgią. W tym procesie nie można pomijać kultur całego świata, które nadają tożsamość poszczególnym grupom narodowym” – czytamy w zapowiedzi.

W konferencji wezmą udział liturgiści i misjologowie z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii i Polski. Wśród poruszanych tematów są m.in. Sztuka sakralna i muzyka liturgiczna w Kościele syromalabarskim; Źródła muzyki dawnej w Boliwii; Elementy inkulturacyjne we wprowadzaniu posoborowej odnowy liturgii w Polsce; Problem inkulturacji w liturgii – współczesne wyzwania i zagrożenia.

Zwieńczeniem konferencji będzie koncert Chóru Kameralnego Dysonans z Poznania: „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej”, który odbędzie się 26 października w Katedrze Kaliskiej. Chór tworzą studenci i absolwenci poznańskich wyższych uczelni. Działa przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury CANTAMEN. Jego kierownikiem artystycznym jest prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Chór występuje zarówno w Polsce, jak i w całej Europie (Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Serbia, Holandia). Był wielokrotnie nagradzany na polskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. W 2014 roku, jako jedyny polski zespół, brał udział w niezwykle prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Chórów a cappella w Londynie, któremu przewodniczył Peter Phillips, dyrektor zespołu The Tallis Scholars. W 2018 r. chór został wspaniale przyjęty na Festiwalu Muzyki Baroku Indian Chiquito i Moxo w Boliwii, gdzie wykonał utwory także w języku miejscowych Indian.

Koncert podczas kaliskiej konferencji będzie oparty na pracach badawczych ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota SVD, pracownika naukowego Wydziału Teologicznego UAM. Jednocześnie jest dyrektorem archiwów misyjnych w Boliwii. W 1998 roku otrzymał prestiżowe stypendium John Simon Guggenheim, w 2000 roku został odznaczony przez Korpus Konsularny akredytowany w Boliwii za dorobek wniesiony w studia i propagowanie kultur Indian Boliwii, a w 2004 roku otrzymał medal Królowej Izabeli Katolickiej przyznany przez króla Hiszpanii Juana Carlosa I wraz z zespołem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos”. W 2005 roku został uhonorowany nagrodę naukową ministra edukacji narodowej za monografię poświęconą muzycznym zasobom archiwalnym Indian Moxos Archivo Musical de Moxos. Antología (t. 1–4), w 2011 roku otrzymał nagrodę im. Królowej Zofii („Reina Sofia”) przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Królestwa Hiszpanii za osiągnięcia na polu zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, w związku z działalnością Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansowej i Barokowej w Ameryce – Misiones de Chiquitos (Boliwia), szczególnie zaś za odzyskiwanie, zachowanie oraz rozpowszechnianie muzyki misyjnej Indian Chiquito i Moxo, jak również za rekonstrukcję partytur muzycznych Archiwum Misyjnego Indian Chiquito. W 2012 roku został laureatem nagrody im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego przyznaną za odzyskiwanie oraz rozpowszechnianie muzyki misyjnej Indian. Cztery lata temu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury oraz za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. W 2016 roku otrzymał nagrodę im. Benedykta Polaka za dokonania w zakresie kontaktów międzykulturowych i dzieła badania i upowszechniania kultury muzycznej misji jezuickich z terenu dzisiejszej Boliwii. Wielokrotnie otrzymywał również nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest członkiem Anthropos Institute (Niemcy), Boliwijskiej Akademii Historii Kościoła, a także Organizacji na Rzecz Sztuki i Kultury (APAC) w Santa Cruz de la Sierra (Boliwia). W latach 2008–2013 prowadził również projekty badawcze w ramach kanadyjskiego projektu – The Hispanic Baroque: Complexity in the First Atlantic Culture.

MK

Inkulturacja i adaptacja drogą do dialogu Kościoła z kulturami świata – program konferencji

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)