Aktualności
Konferencje
08 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-08

Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych

Jeszcze tylko do końca stycznia można zgłosić chęć udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Wydarzenie odbędzie się 8 maja w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Konferencja, organizowana przez Samorząd Doktorantów IBIB PAN, to szansa zaprezentowania swoich pomysłów i wyników badań oraz wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku studentów i doktorantów z obszaru nauk biomedycznych. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: biomateriały w inżynierii tkankowej i implantologii, biomechanikę, biosystemy, obrazowanie medyczne, optykę biomedyczną, modelowanie matematyczne procesów biomedycznych, bioinformatykę. Podczas pierwszej edycji wydarzenia, oprócz panelu dyskusyjnego, będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w laboratoriach badawczych Instytutu.

Wśród zaproszonych prelegentów są: dr inż. Angela Andrzejewska z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, specjalizująca się w badaniach mechanicznych biomateriałów oraz zastosowaniem technik przyrostowych w inżynierii biomedycznej, i dr Jan Poleszczuk, matematyk pracujący w obszarze medycyny, kierownik Pracowni Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Zakładu Onkologii Obliczeniowej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie w Warszawie.

„Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych” odbędzie się 8 maja w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie. Rejestracja tylko do końca stycznia! Więcej informacji na stronie: https://konferencja-ibib.wixsite.com/home.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)