Aktualności
Konferencje
08 Października
Opublikowano: 2018-10-08

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje 25–26 października 2018 Ogólnopolską konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych „Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii”.

Celem konferencji jest podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego w zakresie interdyscyplinarnych kontekstów współczesnej pedagogiki i psychologii w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilkunastu obszarach tematycznych, co pozwoli na możliwie wieloprofilowe analizy podjętej problematyki.

Komitet naukowy: przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki; członkowie: prof. dr hab. Adam Biela – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Barbara Bokus – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Dariusz Doliński – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Jamrożek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Akademia Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdańsk, prof. dr hab. Marek Konopczyński – Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Mariola Łaguna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku, ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Piotr Oleś – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komitet organizacyjny: dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – przewodnicząca, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS – zastępca przewodniczącej, dr hab. Danuta Wosik-Kawala – sekretarz, dr Marlena Duda – sekretarz, mgr Magdalena Bury-Kamińska – sekretarz

Komitet programowy: prof. dr hab. Janusz Kirenko – przewodniczący, dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – członek, dr hab. Anna Wojnarska – członek, dr Agnieszka Bochniarz – członek, dr Małgorzata Kuśpit – członek

Dyskusja (0 komentarzy)