Aktualności
Konferencje
02 Września
Opublikowano: 2022-09-02

Interdyscyplinarne ujęcie psychologii

W dniach 16–18 września odbędzie się I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września.

Trzydniowe wydarzenie odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 18:00 w formule online na platformie Google Meet. Adresowane jest do doświadczonych badaczy, doktorantów oraz studentów, a także wszystkich zainteresowanych tematyką, chcących zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności. Konferencja ma na celu pokazanie interdyscyplinarnego ujęcia psychologii – pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego punktu widzenia. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego można dokonywać do 6 września 2022 r. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Uczestnicy bierni mogą zgłaszać się do 15 września. Szczegółowe informacje na Facebooku oraz na stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorami konferencji są: Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PAN, Samorząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu Gdańskiego. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)