Aktualności
Konferencje
25 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-25

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

W dniach 25–28 marca w Lublinie odbędzie się XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. To jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku staje się panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Uczestnicy mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, jak również zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki. Udział w wydarzeniu stwarza okazję do wymiany poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL odbędzie się w dniach 25–28 marca. W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną udział będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Gościem honorowym będzie prof. Michael Giersig z Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, który wystąpi z wykładem: Nanomateriały do aplikacji w elektronice i biomedycynie.

MK

Rejestracja na konferencję: https://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja/

Dyskusja (0 komentarzy)