Aktualności
Konferencje
11 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-11

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Od 24 do 27 marca w Lublinie odbędzie się XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się miejscem wymiany wiedzy, a także doświadczeń między osobami reprezentującymi różne dziedziny nauki. W trakcie sesji wystąpień ustnych i posterowych uczestnicy z całej Polski mają możliwość wszechstronnej prezentacji i wielotematycznej wymiany swoich poglądów oraz doświadczeń. Ponadto wydarzenie przyczynia się do integracji pracowników, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, podjęcia nowych wyzwań badawczych, a także podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
 • nauki przyrodnicze;
 • nauki ścisłe;
 • nauki techniczne;
 • nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne;
 • nauki humanistyczne;
 • nauki społeczne;
 • sztuka.

Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Wśród gości honorowych konferencji będą:

 • prof. Tomasz Arciszewski z George Mason University (Transdyscyplinarność i Innowacyjność)
 • prof. Lidia Morawska z Queensland University of Technology w Brisbane, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT (Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie?)
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (Ewolucja oblicza medycyny)
 • dr hab. Michał Rusinek z Katedry Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Retoryka interdyscyplinarna. Słowo, obraz, muzyka)

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL odbędzie się w dniach 24–27 marca. W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uczestnictwo będzie możliwe zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy:

 • wypełnić formularz rejestracji uczestnictwa (w przypadku uczestników czynnych i biernych)
 • wypełnić formularz rejestracji tematu wystąpienia i posteru (w przypadku uczestników czynnych).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, organizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, dostępne są na stronie: https://www.konferencja-tygiel.pl/.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)