Aktualności
Konferencje
18 Października
Opublikowano: 2019-10-18

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

W dniach 21–22 marca 2020 roku w Lublinie odbędzie się XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. To jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku staje się panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. 

Uczestnicy konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych gości honorowych, szerszego spojrzenia na poruszane problemy, poszerzenia wiedzy oraz zyskania inspiracji do rozwoju własnych badań. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki. W konferencji weźmie udział ok. 800 osób z całej Polski: pracowników naukowych, doktorantów, studentów bezpośrednio związanych ze wszystkimi dziedzinami nauki. Gościem honorowym XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL będzie prof. dr hab. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, który wystąpi z wykładem: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

MK

Rejestracja na konferencję: http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja/

Dyskusja (0 komentarzy)