Aktualności
Konferencje
12 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-12

Interdyscyplinarność w tworzeniu biomateriałów

Interdyscyplinarność w tworzeniu biomateriałów – to hasło przewodnie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej IMPLANTY 2024, która odbędzie się w dniach 22–24 maja w Sopocie.

Implantologia jako nauka nieustannie się rozwija. Każdego roku wprowadzane są innowacje, modyfikacje oraz nowe rozwiązania. Celem konferencji IMPLANTY 2024 jest wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów oraz ukazanie obecnego stanu wiedzy na temat szeroko pojętych biomateriałów.

Omówione zostaną prace badawczo-rozwojowe w obszarach ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki, jak i aparatury medycznej. Sesje wykładowe prowadzone przez wiodących specjalistów z zakresu inżynierii implantologicznej zapewnią możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Udział w konferencji jest okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań w formie referatów i posterów. Wszystko to stworzy doskonałe forum do dyskusji wśród przedstawicieli nauki, medycyny i przemysłu z całego kraju. Istotnym aspektem wydarzenia będzie również wyznaczenie nowych celów i kierunków przyszłych prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi implantami.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, lekarzy-implantologów, producentów implantów i aparatury medycznej, brokerów technologii, studentów kierunków i specjalności biomedycznych. Odbędzie się w dniach 22–24 maja w Centrum Szkoleniowym Politechniki Gdańskiej EUREKA w Sopocie. Organizatorem jest Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Więcej informacji, w tym program oraz rejestracja, na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)