Aktualności
Konferencje
17 Listopada
Opublikowano: 2020-11-17

Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy

W dniach 19–20 stycznia 2021 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy”. Wydarzenie zaplanowano w formule online.

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 część działań społecznych przeniosła się do internetu. Wpłynęło to nie tylko na edukację, lecz na całe społeczeństwo. Spowodowało też przesunięcie do sieci relacji społecznych, co przyniosło zarówno pozytywne zjawiska, jak też i zagrożenia. Konferencja pozwoli na przedstawienie własnych badań i refleksji na temat internetu jako przestrzeni społecznej w kontekście obecnej sytuacji i przyszłości.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

  • edukacyjny aspekt kreowania relacji społecznych w Internecie,
  • prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci,
  • życiowe sukcesy i porażki w społecznej przestrzeni Internetu,
  • psychologiczne konteksty relacji w sieci,
  • rola kultury w sieci i sieci w kulturze
  • social media i infoetyka,
  • humanista w internecie.

Możliwe jest także zaproponowanie własnego tematu, który nie wchodzi w zakres powyższych obszarów, jednak mieści się w temacie głównym. Konferencja jest bezpłatna, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale. Na przedstawienie tematu przewidziano 15 minut. Po trzech wystąpieniach nastąpi kwadrans dyskusji. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej w formie e-booka. Dopuszczone zostaną prace z pozytywną recenzją.

Terminy:

4 grudnia 2020 r.zgłoszenie udziału w konferencji i nadsyłanie abstraktów wystąpień poprzez formularz umieszczony na dole strony

14 grudnia 2020 r. – ogłoszenie zakwalifikowanych wystąpień

17 stycznia 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych

19–20 stycznia 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy”

8 marca 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania rozdziałów do monografii naukowej.

Konferencję organizują: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedra Dydaktyki i Mediów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez: prof. dr hab. Beatę Przyborowską, prorektor ds. studenckich UMK w Toruniu, dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL, prorektora ds. studentów i doktorantów KUL oraz dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik, prof. KUL, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: kstudenckodoktorancka@gmail.com. Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1nrbwDoyA. Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK

plakat 4

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: