Aktualności
Konferencje
11 Września
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2023-09-11

Jak dokumentować historię w czasie wojny?

Jak dokumentować historię w czasie wojny? – pod takim hasłem rozpoczyna się 12 września I Międzynarodowa Szkoła Komunikowania. Wydarzenie odbędzie się przy pomocy telemostu jednocześnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki. 

Pomysł zorganizowania Międzynarodowej Szkoły Komunikowania zrodził się rok temu podczas seminarium „Historia i pamięć w warunkach wojny informacyjnej Rosji przeciwko Ukrainie”, współorganizowanego przez Centrum Europy Wschodniej UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Fundację Rinata Achmetowa.

Intensyfikacja wspólnych projektów i pomysłów w zakresie komunikowania międzynarodowego i strategicznego jest pokłosiem podpisanej w ubiegłym roku, z inicjatywy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS, ramowej umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Rinata Achmetowa a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz stanowi potrzebę usystematyzowania, opracowania metodologii i koncepcji działań w zakresie dokumentowania świadectw cywili dotkniętych cierpieniem wojny oraz rosyjskich zbrodni wojennych.

Tematyka I Międzynarodowej Szkoły Komunikowania będzie skoncentrowana wokół problemów historii mówionej w Europie Środkowo-Wschodniej, dokumentowania świadectw historii podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, wpływu historii mówionej na kształtowanie pamięci historycznej, a także oddziaływania rosyjskiej propagandy i dezinformacji na przestrzeń informacyjną Polski i Ukrainy w zakresie historii i pamięci.

Wykłady wygłoszą m.in.:

  • prof. Serhii Plokhy z Katedry Historii Ukrainy na Uniwersytecie Harvarda, który opowie o tym, jak pisać i przedstawiać społeczeństwu wojnę rosyjsko-ukraińską;
  • prof. Peter Pomerantsev, ekspert ds. mediów i propagandy współczesnej Rosji z Instytutu Spraw Globalnych Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych, który przedstawi temat pt. „Media podczas wojny: dokumentowanie, manipulacje i mobilizacja”;
  • pracownicy naukowi z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, którzy przybliżą takie zagadnienia jak: wybór informatorów do wywiadów w projektach społecznych i badaniach (Ałła Petrenko-Łysak i Olha Bezrukowa) czy psychologiczne aspekty dokumentowania i interpretacji historii: praktyczne szkolenie (Ołeksandr Biłous);
  • prof. dr hab. Walenty Baluk, które wraz z dr. Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UMCS opowie o rosyjskiej narracji wojennej;
  • dr hab. Agnieszka Demczuk z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS, która będzie mówić o tym, jak skutecznie przeciwdziałać propagandzie i dezinformacji.

Ponadto zostaną zaprezentowane projekty z zakresu historii mówionej realizowane w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polskim Radiu Lublin oraz Narodowej Agencji Informacyjnej Ukrainy „Ukrinform”. Wystąpienia uczestników będą tłumaczone symultanicznie na język ukraiński i polski.

Organizatorami inicjatywy ze strony polskiej są: Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Centrum Kultury Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka- Teatr NN”. Z kolei stronę ukraińską reprezentują: Fundacja Rinata Achmetowa, KUN im. T. Szewczenki, pracownicy naukowi kijowskiej uczelni, a także dziennikarze z agencji informacyjnej „Ukrinform”, „Ukraińskiej Prawdy” oraz TV 1+1.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)