Aktualności
Konferencje
14 Października
Opublikowano: 2020-10-14

Jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie?

Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Na cykl dyskusji online pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0 zaprasza PCG Academia.

Na październik Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie tworzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych. Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce zmiana ta wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych.

Każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie, a nie na początku nowego okresu ewaluacji. Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego. Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Choć trwa właśnie okres przejściowy, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami.

Na trzy spotkania online z udziałem wybitnych ekspertów, organizowane pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0, zaprasza Academia PCG. Dyskusje poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

„Zdaniem wielu naukowców nowy przelicznik ewaluacyjny jest skomplikowany i wymaga jeszcze większej koncentracji na zdobywaniu punktów za publikację, a zmiana systemu oceny dorobku naukowego niesie konsekwencje związane z cyklem pracy naukowej, które nie są do końca jasne. Inni twierdzą, że wprowadzone zmiany systemowe nie wnoszą istotnej różnicy na poziomie funkcjonowania pojedynczych pracowników naukowych i zostały wprowadzone po to, aby stopniowo modyfikować system w kierunku odejścia od tzw. punktozy. Naukowcy zwracają też uwagę na to, że nowe zasady w różnym stopniu dotykają różne dyscypliny. Jaka jest najbardziej racjonalna ścieżka postępowania? Jak przeliczać swoje publikacje, aby dobrze zaplanować własną strategię publikacyjną? A może nowe reguły nie wymagają żadnych zmian w działaniach pracowników naukowych, a jedynie sposobu zarządzania uczelniami?” – pytają w zaproszeniu organizatorzy.

Do udziału w dyskusji zaprosili:

  • dr. hab. Stanisława Czachorowskiego, biologa, ekologa i entomologa zatrudnionego w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • dr hab. Martę du Vall, politolożkę i medioznawczynię z Katedry Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
  • dr. hab. Marcina Waligórę, prodziekana ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie w formule online odbędzie się 21 października o godz. 13:30. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie: www.pcgacademia.pl.

Kolejne dyskusje odbędą się 28 października (Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?) oraz 4 listopada (Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?). Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

121593502 23846038249470012 1693734919083647816 n png

 

Dyskusja (0 komentarzy)