Aktualności
Konferencje
23 Października
Opublikowano: 2020-10-23

Jak nowy system ewaluacji wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni? – to tytuł drugiego spotkania w ramach cyklu #ocenadorobkunaukowego2.0. 

System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie tworzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych. Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce nowy system oceny dorobku naukowego wymaga mobilizacji całej społeczności naukowej. Równocześnie zbiorowa odpowiedzialność za pozycję danej dyscypliny, którą wprowadzono, ma wymiar konfliktogenny. Na sytuację naukowców, którzy publikowali i publikują w wysokopunktowanych czasopismach, będą bezpośrednio wpływać efekty pracy innych naukowców. Z drugiej strony wzrosną wymagania wobec pracowników naukowych, którzy publikują mniej. Czy i jak wykorzystać zmianę systemową, aby pozytywnie wpłynąć na kulturę organizacyjną uczelni? Czy i jak wykorzystać wyniki ewaluacji, aby wprowadzić klimat pozytywnej rywalizacji między naukowcami? Czy uczelnie są gotowe na to, aby dostosować sposób zarządzania pracownikami do zmian organizacyjnych wynikających z nowych zasad oceny dorobku naukowego?

Na pytania te spróbują odpowiedzieć uczestnicy drugiego z cyklu spotkań odbywających się pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0. W środę 28 października dyskusja online koncentrować się będzie wokół tematu: Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni? Wydarzenie organizuje PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. Spotkanie poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyskusji udział wezmą:

  • dr Anna Borkowska, psycholog, adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej;
  • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • dr hab. Robert Kozielski, wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, specjalista w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji;
  • dr hab. Paweł Jurek, prof. UG, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert HR.

Spotkanie w formule online odbędzie się 28 października o godz. 13:30Bezpłatna rejestracjawww.pcgacademia.pl. Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)